Slovenský LLENTAB ponúka nezáväznú technickú podporu projektantom a architektom

LLENTAB technicka podpora 800
Zdroj: LLENTAB Slovakia

Podpora vo forme konzultácií, informácií a podkladov je určená projektantom a architektom bez rozdielu zamerania a typu hál, či už ide o skladové, výrobné, poľnohospodárske, športové, administratívne alebo predajné haly. Skúsenosti tímu projektantov LLENTAB môžu projektanti a architekti využiť vo fáze prvotnej štúdie, ďalej v priebehu prípravy vykonávacieho projektu a dokonca aj počas výstavby haly.

Technická podpora zahŕňa predovšetkým návrh postupu riešenia podľa konkrétnych špecifík zadania, definíciu možných rizík daného projektu a návrh optimalizácie konštrukcie, tvaru a rozmerov.

Súčasťou tejto podpory je aj možnosť objemového nacenenia daného konštrukčného riešenia pre predbežný rozpočet, dodanie základných výkresov haly alebo sprostredkovania návštevy jednej z vybraných referenčných hál v sprievode projektanta.

LLENTAB v rámci svojej bezplatne ponúkanej služby navrhne statické riešenie a ponúkne tiež odovzdanie 3D výstupov v aplikácii Autodesk Revit, určených na použitie v BIM. LLENTAB ponúka aj konzultácie požiarneho riešenia a ďalších detailov a stavebných úprav na už zrealizovaných projektoch.

Kontakty a ďalšie informácie k technickej podpore nájdete na www.llentab.sk.

KategórieStavebníctvo