image 73010 25 v1
Galéria(15)

Vyrovnanie podlahy samonivelizačným materiálom

Partneri sekcie:

Pred zhotovením podlahy je potrebné podklad pripraviť. V prípade veľkých nerovností sa výčnelky zarovnajú kladivom. Následne sa z povrchu odstránia nečistoty a prach. Podlaha sa dôkladne povysáva priemyselným vysávačom. Pred samotnou aplikáciou samonivelizačnej zmesi sa podklad napenetruje, a to buď penetračným náterom na nasiakavé (penetračný náter zriedený v pomere 1 : 5), alebo na nenasiakavé podklady (penetračný náter sa nanesie rovnomerne pomocou penového valčeka).

01Samonivelpodlaha
02Samonivelpodlaha
03Samonivelpodlaha
04Samonivelpodlaha
05Samoivelpodlaha
06Samonivelpodlaha
07Samonivelpodlaha
08Samonivelpodlaha

Na miestach, kde penetrácia zatiekla do priehlbín, je potrebné ju rozotrieť po ploche. Po nanesení penetračného náteru treba počkať, kým úplne vyschne (nasiakavé podklady – 1 až 3 hodiny, nenasiakavé podklady – 4 až 12 hodín). Aplikácia samonivelizačnej podlahy sa vykonáva pri zavretých oknách, aby zrenie a tvrdnutie liatej podlahy nebolo príliš rýchle a aby podlaha nepopraskala. Teplota okolitého priestoru a podlahy musí byť počas nanášania minimálne +5 °C. Teplota vzduchu pri aplikácii, schnutí a zretí by sa mala pohybovať od +5 do +30 °C. Počas aplikácie a schnutia nesmie byť plocha vystavená prievanu, priamemu slnečnému žiareniu a silnému sálavému teplu. Stenou neohraničený priestor sa môže ohraničiť pásmi narezaného polystyrénu a na stenu sa v mieste styku s podlahou nalepí dilatačná páska.

Výber samonivelizačnej podlahy závisí okrem plochy aj od veľkosti nerovností na podklade. Samonivelizačná zmes zmiešaná s vodou sa vyleje na pripravený podklad a rozprestrie sa podlhovastým hladidlom. Správna hustota zmesi sa skontroluje kruhovým testom tekutosti. Valček z novoduru alebo plechu (∅ 3 cm a výška 5 cm) sa položí na pripravenú obkladačku a vleje sa doň pripravená zmes. Po usadení sa valček zdvihne a zmes sa nechá rozliať. Priemer rozliatej zmesi má byť 15 cm. Ak je zmes príliš riedka, musí sa zahustiť primiešaním suchej hmoty. Zmes so správnou konzistenciu sa rovnomerne vyleje na pripravený podklad. Na dôsledné vyrovnanie plochy sa použije odvzdušňovací ihlicový valec, ktorým sa zároveň odstránia aj vzduchové bubliny. Prácu treba účelne organizovať podľa veľkosti plochy a počtu pracovníkov. Podlaha je pochôdzna po 3 hodinách.

01 | Príprava podkladu
Veľké nerovnosti sa zarovnajú kladivom, z povrchu sa odstránia nečistoty a podlaha sa dôkladne povysáva priemyselným vysávačom.

02 | Penetrácia podkladu
Penetrácia zriedená s vodou (1 : 5) sa nanesie rovnomerne penovým valčekom a nechá sa vyschnúť. Na nasiakavé podklady možno aplikovať samonivelizačnú podlahu po 1 až 3 hodinách…

03 | Skúška prstom
Následný krok sa môže realizovať po zaschnu­tí penetračného náteru, respektíve keď sa z náteru vytratí biela farba. Ak pri „prstovej skúške“ zostane na prste biela farba, podklad ešte nie je pripravený.

04 | Ohraničenie priestoru
Stenou neohraničený priestor sa môže ohraničiť pásmi narezaného polystyrénu a na stenu sa v mieste styku s podlahou nalepí dilatačná páska.

05 | Zmeranie nerovností
Pred aplikáciou samonivelizačnej zmesi sa hliníkovou latou s vodováhou zistia nerovnosti podkladu.

06 | Presné množstvo vody
Predpísané množstvo vody 4 až 5 l (na 25 kg vrece) sa odoberie z pripravenej plastovej nádoby pomocou vedierka s vyrezaným otvorom, cez ktorý prebytočná voda odtečie.

07 | Zmiešanie zmesi
Do vedra s vodou sa za stáleho miešania elektrickým miešadlom (1 až 2 minúty) postupne prisypáva samonivelizačná zmes.

08 | Zoškrabnutie hrudiek
Počas miešania sa na okraji plastovej nádoby tvoria suché hrudky. Oškrabú sa murárskou lyžicou a zmes sa znova premieša.

09 | Opätovné premiešanie
Zmiešaná zmes sa nechá 5 minút odstáť a opätovne sa krátko premieša.

10 | Test tekutosti
Pripravená zmes sa vleje do vlačeka. Po jej usadení sa valček zdvihne a zmes sa nechá rozliať. Priemer rozliatej zmesi má byť 15 cm.

11 | Vyliatie na podlahu
Ak je zmes príliš riedka, musí sa zahustiť primiešaním suchej hmoty. Zmes so správnou konzistenciu sa rovnomerne vyleje na pripravený podklad. Samonivelizačná podlaha sa aplikuje pri zavretých oknách.

12 | Rozprestretie zmesi
Na vytvorenie rovnomernej vrstvy sa vyliata zmes rozprestrie podlhovastým antikorovým hladidlom, tzv. šabľou. Počas aplikácie a schnutia ne­smie byť plocha vystavená prievanu, priamemu slnečnému žiareniu a silnému sálavému teplu.

13 | Vzduchové bubliny
Na dokonalé vyrovnanie plochy sa použije odvzdušňovací ihlicový valec na dlhej rúčke, ktorým sa zároveň odstránia aj vzduchové bublinky.

14 | Podlahárske práce
Podlaha má byť rovná a bez vzduchových bubliniek. Pochôdzna je po 3 hodinách. Vrchná vrstva sa ukladá až po uplynutí technologickej prestávky (12 hodín až 7 dní v závislosti od typu podlahoviny).

Info o materiáli:

  • Vyrovnávajúca cementová podlahová hmota, modifikovaná polymérmi, hrúbka vrstvy: 2 až 30 mm, CT-C25-F5 podľa normy EN 13813

Čo budeme potrebovať

  • Penetračný náter weber.betonkontakt na nasiakavé podklady, spotreba približne 0,05 až 0,15 kg/m2, plastové vedro 2, 5 a 20 kg, 5 kg    70,80 €
  • alebo weber.bondprimer na nenasiakavé podklady, spotreba približne 0,2 kg/m2, plastové vedro 2, 5 a 20 kg, 20 kg    109,20 €
  • Samonivelizačná zmes weber.floor 4150, spotreba približne 1,7 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg    19,80 €
  • Náradie: priemyselný vysávač, hliníková lata s vodováhou s dĺžkou 3 m, malé odmerné plastové vedro, antikorové hladidlo, antikorová lyžica, podlhovasté antikorové hladidlo (tzv. šabľa), kladivo, skladací meter, odmerka na presné odmeranie vody, elektrické špirálové miešadlo, dilatačná páska na steny, penový valček, dlhá rúčka, odvzdušňovací ihlicový valec (tzv. ježko)

Pozor! Dilatačné škáry

Pri vytváraní dilatácií je potrebné dbať na geometriu priestoru a rešpektovať existujúce dilatačné škáry. Pri plávajúcich podlahách a podlahovom kúrení treba všetky zvislé stavebné diely oddeliť okrajovými pásmi s minimálnou hrúbkou 10 mm.

Ochrana plôch

Čerstvo nanesenú samonivelizačnú zmes je potrebné chrániť pred prievanom, priamym slnečným žiarením a teplom.

Vhodný podklad

Vhodnými podkladmi na aplikáciu weber.floor 4150 sú cementový poter, anhydritový poter, betón a dlaždice.

Teplota a vzduch v priestore

Hneď, keď je samonivelizačná podlaha pochôdzna, je potrebné priestor riadne vyvetrať. Teplota okolitého priestoru a podlahy musí byť počas jedného týždňa minimálne 10 °C. Počas prvých dvoch dní sa nesmie používať zvlhčovač vzduchu.

TEXT + FOTO: Saint-Gobain Weber