image 92010 25 v2

Svetové prvenstvo: Izolačné sklá Thermobel získali certifikát Cradle to Cradle Certified Bronze

Partneri sekcie:

AGC Glass Europe pokračuje v plnení svojich záväzkov zameraných na trvalé zlepšovanie environmentálnej výkonnosti. Ako prvý a jediný výrobca skla na svete, ktorý získal certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze za svoje izolačné sklá Thermobel s použitím škály iplus/ipasol, ponúka dnes AGC najširšie portfólio produktov s certifikátmi na úrovni Silver alebo Bronze.

Projekt: Enterprise Office Center Praha, architekt: Ateliér Krátký, iplus Top 1.1

Škály Thermobel a iplus/ipasol sú ďalším jasným dôkazom o vynikajúcej odbornosti AGC vo výrobe izolačných skiel. V súčasnosti sú tieto produkty vo zvýšenej miere navrhované a používané v obytných a komerčných budovách. Získanie certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze pre tieto dve škály skiel je logickým rozšírením udržateľnej environmentálnej vízie AGC.

So značkou C2C

V rámci programu Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program sa vykonáva ekologické hodnotenie celého životného cyklu výrobkov. Získanie certifikátu vyžaduje, aby výrobky spĺňali prísne kritériá v piatich kategóriách týkajúcich sa ochrany zdravia a životného prostredia. Škály skiel AGC Thermobel a iplus/ipasol získali v rámci celkového hodnotenia počet bodov zodpovedajúci hodnoteniu Bronze, v dvoch kategóriách však dosiahli hodnotenie Silver (Opätovné využitie materiálu a Riadne hospodárenie s vodou) a v jednej kategórii dokonca hodnotenie Gold (Sociálna zodpovednosť).

Projekt: Inštitút organickej chémie a biochémie Praha, architekt: VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. arch. Ivan Šorm, Ing. arch. Kateřina Mašková, Thermobel TG EnergyNT

Projekt: Inštitút organickej chémie a biochémie Praha, architekt: VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. arch. Ivan Šorm, Ing. arch. Kateřina Mašková, Thermobel TG EnergyNT

Pre váš projekt body navyše v LEED

Pri použití zasklení Thermobel alebo skiel s povlakom zo škály iplus/ipasol môžu architekti a projektanti poskytnúť pri svojich projektoch záruku, pokiaľ ide o dodržanie kritérií udržateľnosti, a dosiahnuť tak ich vyššie hodnotenie v environmentálnych certifikačných programoch budov, ako je LEED.

Ďalšie informácie o tom, ako môžu výrobky AGC prispieť k získaniu environmentálnych certifikátov, ako sú LEED a BREEAM, nájdete na stránkach www.yourglass.com.

Projekt: The Curve Amsterdam, architekt: Oever Zaaijer, ipasol neutral 50/27

Projekt: The Curve Amsterdam, architekt: Oever Zaaijer, ipasol neutral 50/27

Dlhý proces s úspešným výsledkom

Získanie certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM pre izolačné sklá sa týka omnoho väčšieho počtu kritérií, ako je to pri iných sklárskych výrobkoch, pretože hodnotenie zahŕňa okrem samotného skla aj všetky komponenty, ktoré izolačné dvojsklá alebo trojsklá obsahujú – rámiky, lepidlá a pod. Spoločnosť AGC je prvým výrobcom skla, ktorý absolvoval tento proces spoločne so svojimi 12 dodávateľmi a 40 závodmi AGC, aktívne sa podieľajúcimi na výrobnom procese.

Každý dodávateľ je vyzvaný, aby poskytol podrobné údaje o chemickom zložení materiálov používaných pri výrobe izolačných skiel Thermobel a iplus/ipasol, čo predstavuje záruku udržateľnosti finálneho výrobku požadovanú v rámci certifikačného procesu Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program. Tento novozískaný certifikát je ďalšou etapou plnenia záväzkov AGC v oblasti životného prostredia a udržateľnosti.

Projekt: Canaletto Londýn, architekt: UN Studio, iplus EnergyNT

Projekt: Canaletto Londýn, architekt: UN Studio, iplus EnergyNT

Kontakt na sieť výrobných závodov:
AGC Trenčín s.r.o.
Súvoz 12
911 01 Trenčín
www.agc-trencin.sk

Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikačná známka udeľovaná organizáciou Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Podrobnejšie informácie o činnosti AGC v oblasti životného prostredia môžete získať v správe o životnom prostredí na www.agc-glass.eu.