image 79248 25 v1
Galéria(10)

Sanácia železobetónovej konštrukcie

Partneri sekcie:

Návrh spôsobu sanácie poškodených železobetónových konštrukcií vyplýva zo správnej diagnostiky porúch, zistenia príčin vzniku a určenia ich rozsahu. Zároveň treba poznať účel, na ktorý budú sanované konštrukcie v budúcnosti ďalej slúžiť. 

01Murexin Kellerabdichtung 0016
02Murexin Repol postup1
03Murexin Repol postup2
04Murexin Kellerabdichtung 0082
05Murexin Repol striekanie malty
06Murexin Kellerabdichtung 0094
07Murexin Repol zasuchanie
08Murexin Repol osetrenie

Pracovný postup

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezmrznutý, očistený od prachu, olejov, mastnoty, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Koróziou napadnutú výstuž treba očistiť od hrdze. Veľmi degradovaná výstuž by sa mala nahradiť novou. Na očistenú výstuž sa štetcom nanesie jednozložkový cementom viazaný ochranný náter zušľachtený polymérmi. Ochranný náter sa pripraví zmiešaním 2 kg balenia s vodou (0,44 l/2 kg prášku), mieša sa približne 3 minúty, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Namiešaný náter sa nanáša v dvoch krokoch. Druhý náter sa aplikuje až keď prvá vrstva bude nosná – približne po 6 hodinách. Celková vrstva musí mať hrúbku minimálne 1 mm. Po ošetrení výstuže sa na navlhčený podklad nanesie minerálny adhézny mostík. Zmes sa mieša v čistej nádobe s vodou (3,5 až 5 l vody/25 kg) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, až kým nie je homogénna a bez hrudiek. Adhézny mostík sa nanesie na matne vlhký podklad kefou tak, aby sa dosiahlo súvislé pokrytie, a tým aj dôkladné spojenie s následne nanášanou sanačnou maltou.

Je potrebné sa vyvarovať vzniku mlák. Sanačnú maltu treba nanášať systémom „mokré do mokrého“. Na zaschnutý adhézny mostík už nie je možné aplikovať sanačnú maltu. Mostík je nevyhnutné odstrániť a postup opakovať. Pri spracovaní sanačnej malty sa obsah vreca postupne za stáleho miešania prisype do nádoby s vodou (4,5 l/30 kg). Mieša sa približne 3 minúty, až kým nevznikne homogénna a hustá plastická zmes bez hrudiek. Malta sa nechá 2 až 3 minúty zrieť a ešte raz sa premieša. V prípade potreby možno pridať malé množstvo vody, aby sa dosiahla požadovaná konzistencia. Pri nanášaní striekaním sa na matne vlhký podklad nanesie najskôr tenká kontaktná vrstva, na ktorú sa postupne nanášajú ďalšie vrstvy až do požadovanej celkovej hrúbky. Maltu sa odporúča nanášať strojom určeným na mokré striekanie. Nanesená vrstva sanačnej malty s požadovanou hrúbkou sa zarovná oceľovou latou. Po zatuhnutí zahladenej vrstvy sanačnej malty sa povrch zľahka pokropí vodou a vyhladí. Na čerstvo zhotovený povrch sanačnej omietky sa nanesie prostriedok na ochranu pred rýchlym vysychaním, predovšetkým pri horúcom alebo veternom počasí.

Na vlhký povrch sa náter nanesie pomocou tlakového striekacieho zariadenia. Povlak časom zvetrá. Pri nanášaní ďalšej vrstvy na takto ošetrené betónové plochy je však potrebné odskúšať priľnavosť a v prípade potreby povlak na ochranu proti odparovaniu vody mechanicky odstrániť. Na vytvrdnutý a vyzretý povrch sa valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením nanesú dve vrstvy ochranného náteru – matná akrylátová farba (prvý základný náter zriedený s 20 % čistej vody, druhý náter s max. 5 % vody). Respektíve možno podklad najskôr vyrovnať betónovou stierkou, ktorá sa nanesie na adhézny mostík, a až následne naniesť ochranný náter. Betónová stierka sa mieša s vodou (6,5 l/25 kg) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom počas 4 minút, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Stierka sa nanáša na vlhký adhézny mostík vždy metódou „mokré do mokrého“. Maximálna hrúbka by nemala prekročiť 5 mm.

01 | Príprava podkladu
Podklad sa zbaví voľných nesúdržných častí (poškodeného betónu) otlčením, zdrsnením (guľôčkami alebo stlačeným vzduchom s abrazívom) alebo vysokým tlakom vody. Oceľová výstuž sa obnaží a očistí od hrdze. Skorodovanú oceľ treba odrezať.

02 | Ochrana výstuže
Na očistenú výstuž sa nanesie ochranný náter, ktorý sa pripraví zmiešaním 2 kg balenia s vodou (0,44 l/2 kg prášku) – mieša sa približne 3 min., až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Po 6 hod. sa aplikuje druhý náter. Celková vrstva musí mať hrúbku min. 1 mm.

03 | Adhézny mostík
Podklad sa navlhčí vodou. Na matne vlhký podklad sa kefou nanesie adhézny mostík, ktorý sa pripravil zmiešaním s vodou (3,5 až 5 l vody/25 kg) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.

04 | Ručné nanesenie sanačnej malty
Do ešte mokrej vrstvy adhézneho mostíka sa nanesie sanačná malta. Obsah vreca sa postupne za stáleho miešania prisype do nádoby s vodou (4,5 l/30 kg). Mieša sa približne 3 minúty, až kým nevznikne homogénna a hustá plastická zmes bez hrudiek. Malta sa nechá 2 až 3 minúty zrieť a ešte raz sa premieša.

05 | Strojové nanesenie sanačnej malty
Sanačnú maltu možno naniesť aj striekaním. Strojom na mokré striekanie (dopravné miešadlo s predmiešaním zmesi) sa nanesie najskôr tenká kontaktná vrstva, na ktorú sa postupne nanášajú ďalšie vrstvy až do požadovanej celkovej hrúbky.

06 | Zarovnanie vrstvy malty
Nanesená vrstva sanačnej malty s požadovanou hrúbkou sa zarovná oceľovou latou.

07 | Vyhladenie povrchu
Povrch zahladenej vrstvy sanačnej malty sa vyhladí molitanovým hladidlom.

08 | Ochrana pred vysychaním
Na čerstvo zhotovený povrch sanačnej omietky sa nanesie prostriedok na ochranu pred rýchlym vysychaním, predovšetkým pri horúcom alebo veternom počasí. Na vlhký povrch sa náter nanesie pomocou tlakového striekacieho zariadenia.

09 | Povrchová úprava
Na vytvrdnutý a vyzretý povrch sa nanesú dve vrstvy ochranného náteru – matná akrylátová farba (prvý základný náter zriedený s 20 % čistej vody, druhý náter s max. 5 % vody). Resp. možno podklad najskôr vyrovnať betónovou stierkou, ktorá sa nanesie na adhézny mostík, a až následne naniesť ochranný náter.

Info o materiáloch:

  • Minerálny adhézny mostík na sanáciu betónových konštrukcií, na horizontálne aj vertikálne plochy, vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri
  • Jednozložkový cementom viazaný a polymérmi zušľachtený ochranný náter na oceľovú výstuž, vhodný pri sanácii železobetónových konštrukcií
  • Jednozložková, prášková, mrazuvzdorná sanačná malta s vysokou priľnavosťou k betónu a s malým zmrašťovaním

Čo budete potrebovať

  • Ochranný náter na výstuž Repol Ochrana výstuže BS 7, spotreba: približne 0,2 kg/m2 (2 vrstvy), plastové vedro, 2 kg    14,11 €
  • Adhézny mostík Repol Adhézny mostík HS 1, spotreba: približne 1,5 až 3,0 kg/m2, maximálne zrno 1,5 mm, papierové vrece, 25 kg    34,50 €
  • Sanačná malta, napr. Repol Jemná sanačná malta SM 20, spotreba: 1,9 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm), ­papierové vrece, 30 kg    18,36 €
  • Ochrana pred rýchlym vysychaním: Ochrana proti odparovaniu LF 3, spotreba: približne 0,15 až 0,20 kg/m2, plastový kanister, 25 kg    100,20 €
  • Ochranná matná farba Euro Housepaint RA 100, spotreba: približne 100 až 150 ml/m2 (jemná zrnitosť podkladu), približne 150 až 250 ml/m2 (hrubá zrnitosť podkladu), plastové vedro, 2,5 a 12,5 l, 2,5 l    od 29,67 €
  • Betónová stierka Repol Betónová stierka BS 05 G, spotreba: približne 1,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm), papierové vrece, 25 kg    30,60 €
  • Náradie: nízkootáčkové elektrické miešadlo, čistá nádoba na miešanie, štetec, tvrdá kefa, striekacie zariadenie, murárska lyžica, murárske hladidlo, špachtľa, oceľová sťahovacia lata, molitanové hladidlo, štetka, štetec, valček, striekacie zariadenie Airless

tip: Ochrana nanesenej vrstvy sanačnej malty

Plochy s nanesenou sanačnou maltou treba pri teplote prostredia +20 °C chrániť minimálne 48 hodín. Pri extrémne vysokých teplotách sa musí plocha s nanesenou maltou chrániť ešte nepriepustnou plastovou fóliou. Pri vyššej teplote treba čas ochrany malty predĺžiť.

Pozor! Triedy mált na opravu betónu

Požiadavky na identifikáciu, vlastnosti a na bezpečnosť výrobkov, ako aj systémy na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie stanovuje norma STN EN 1504-3. Táto norma definuje štyri triedy mált na opravu betónových konštrukcií (R4 až R1) a udáva, ktorá trieda by sa mala použiť pri danom type aplikácie. Trieda R4 (malty s nosnou funkciou, s vysokou pevnosťou a s vysokým modulom pružnosti) by sa mala používať na opravu betónov s vysokou pevnosťou, kde sú betóny vystavené veľkým zaťaženiam. Trieda R3 (malty s nosnou funkciou so strednou pevnosťou a modulom pružnosti) by sa mala používať na opravu betónov s nižšou pevnosťou, pričom betóny sú vystavené zaťaženiu. Triedy R2 a R1 (malty bez nosnej funkcie) by sa mali používať na opravu všetkých betónov bez nosnej funkcie, t. j. tam, kde nie je potrebné prenášať zaťaženie.

TEXT + FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.