Ochrana vlhkého muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

Partneri sekcie:

Častým problémom starých, ale i nových domov je vlhkosť. Tento problém je spôsobený nedostatočnou alebo nesprávne zrealizovanou hydroizoláciou.

HRUBOVRSTVOVÁ FINÁLNA ÚPRAVA

Krok 25: Silikónová omietka

Ako alternatívu možno použiť ako finálnu povrchovú úpravu minerálnu omietku na silikónovej báze so zrnom 1,2 mm.

25 Silikónová omietka
25 Silikónová omietka

Krok 26: Nanesenie finálnej omietky

Silikónová omietka sa nanáša v rovnomernej vrstve na úplne suchý podklad pomocou oceľového hladidla na hrúbku zrna.

26 Nanesenie finálnej omietky
26 Nanesenie finálnej omietky

Krok 27: Vyhladenie finálnej omietky

Nanesená vrstva silikónovej finálnej omietky sa vyhladí plastovým hladidlom.

27 Vyhladenie finálnej omietky
27 Vyhladenie finálnej omietky

 

TEXT: spracované z podkladov firmy San Marco SK
FOTO: SAN MARCO SK

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2018.

01 Stupeň vlhkosti
02 Rozsah zásahu
03 Odstránenie vlhkej omietky
04 Očistenie muriva
05 Impregnácia proti výkvetom
06 Odvlhčovacia omietka
07 Kotviaca prísada
08 Zriedenie s vodou