Obvodové murivo z veľkoformátových tvárnic (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Veľkoformátové pórobetónové tvárnice sú určené na presné murovanie na tenké maltové lôžko. Tenkovrstvová murovacia malta sa nanáša v hrúbke 1 až 4 mm na ložné plochy celoplošne.

Krok 9: Vyrovnanie nerovností

Prípadné nerovnosti na povrchu prvého radu muriva sa zarovnajú brúsnym hladidlom.

09 Vyrovnanie nerovností
09 Vyrovnanie nerovností |

Krok 10: Odstránenie prachu

Prach, ktorý vznikne po zarovnaní ložnej škáry prvého radu muriva brúsnym hladidlom, sa dôkladne pozametá.

10 Odstránenie prachu
10 Odstránenie prachu |

Krok 11: Rovnosť muriva

Pred uložením veľkoplošných tvárnic sa zistí pomocou vodováhy rovnosť prvého radu, ako aj zvislosť susednej zvislej konštrukcie.

11 Rovnosť muriva
11 Rovnosť muriva |

Krok 12: Lepiaca malta

Veľkoformátové tvárnice sa murujú na maltu na tenké škáry. Malta sa natiahne celoplošne v rovnomernej vrstve murárskou lyžicou v hrúbke 1 až 3 mm so zubom 5 × 5 mm na vodorovnú aj zvislú škáru muriva celoplošne. Ryhy hrebeňa smerujú rovnobežne so stenou.

12 Lepiaca malta
12 Lepiaca malta |

Krok 13: Uloženie tvárnice

Odporúča sa začať murovať v rohu budovy a od rohu pokračovať k stredu steny. Steny v rohoch sa murujú na väzbu a dbá sa na minimálny predpísaný zvislý presah. Tvárnica sa zreže na požadovaný rozmer ručnou vídiovou pílou alebo elektrickou ručnou pílou.

13 Uloženie tvárnice
13 Uloženie tvárnice |

Krok 14: Korekcia polohy tvárnice

Tvárnica sa uloží do tenkovrstvovej lepiacej malty a doklepe sa gumeným kladivom tak, aby škára mala hrúbku 1 až 3 mm. Poloha tvárnice sa môže upraviť do 5 min po uložení.

14 Korekcia polohy tvárnice
14 Korekcia polohy tvárnice |