kompozitny terasovy system na brehoch vodnej nadrze orava
Galéria(7)

Kompozitný terasový systém na brehoch vodnej nádrže Orava

Partneri sekcie:

Námestovo roky žilo svoj vlastný život bez kontaktu so susediacou vodnou nádržou Orava. Až nový mestský rekreačný areál priviedol obyvateľov Námestova späť k miestam, kde kedysi ležalo historické centrum.

01deceuninck big image
09deceuninck big image
08deceuninck big image
05deceuninck big image
03deceuninck big image
kompozitny terasovy system na brehoch vodnej nadrze orava 6530 big image
Brehy vodnej nádrže Orava Námestovčanov vždy lákali. Dlhé roky však boli jediným prístupom k vode zo strany mesta iba bahnité a trávnaté pásy zeme. Dnes je všetko inak. Nový mestský rekreačný areál prilákal návštevníkov z okolitých rekreačných oblastí späť do Námestova.

Názov: Prímestské rekreačné centrum Námestovo
Miesto: Námestovo
Architekt: Ing. arch. Marián Goč
– ateliér GAM, s. r. o.
Rozloha námestia: 15 333 m2
Investor: mesto Námestovo
Začiatok výstavby: máj 2011
Ukončenie výstavby: december 2011
Generálny dodávateľ:
Furmet Group, s. r. o.
Použitý materiál: Twinson O-Terrace+

Nové mestské rekreačné centrum
Revitalizovať zanedbané nábrežie vodného diela v Námestove s rozlohou jeden hektár bolo možné vďaka finančným prostriedkom získaných z fondov Európskej únie. Podiel finančných prostriedkov získaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tvoril 95 % všetkých nákladov. Zvyšok dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov. „Napriek tomu, že sa nám už podarilo zrekonštruovať centrálne námestie, nechceli sme premárniť šancu vytvoriť nové mestské rekreačné centrum. Keď prišla výzva na predkladanie projektov, rozhodli sme sa naplno rozvinúť potenciál tejto časti mesta,“ hovorí Milan Rentka, prednosta Mestského úradu Námestovo.

Veľmi krátky reakčný čas na predloženie projektu však nebol v celom procese najväčším problémom. Architekti z ateliéru GAM pripravili kvalitný projekt mestskej rekreačnej zóny, súčasťou ktorej sú aj oddychové plochy realizované terasovým systémom na báze kompozitného materiálu – kombinácie dreva a plastu.
Okrem spevnených brehov, amfiteátra, detského ihriska a cyklochodníka tu tiež pribudla verejná zeleň aj osvetlenie. „Najproblematickejšie bolo presvedčiť mestských poslancov, aby projekt odsúhlasili. Obávali sa, aby z návrhu nevznikla betónová džungľa. Napokon sa však na poslednú chvíľu podarilo projekt schváliť. Dnes sú všetci s výsledkom spokojní,“ dodáva M. Rentka.

Kompozit – najlepší spoločník vody
Stupňovité riešenie brehu vodnej nádrže poskytuje dostatok priestoru pre milovníkov oddychu pri vode. Kompozícia priestoru pracuje s previazaním dvoch hlavných prvkov – centrálny mestský priestor s hľadiskom a lagúnou vodnej plochy. „Priestor námestia je koncipovaný ako stupňovitý prechod od pravouhlej spevnenej plochy cez natáčané línie až k vodnej hladine,“ približuje architekt Dávid Goč z ateliéru GAM.

Pre pohodlie návštevníkov po celom obvode lagúny osadili na betónový podklad plochy z kompozitného materiálu, ktorý tvoria prvky rozličnej veľkosti. Na realizáciu oddychových plôch architekt zvolil exteriérový podlahový systém v marhuľovom farebnom odtieni.

Výhodou kompozitného materiálu sú jeho vlastnosti, ktoré sú výsledkom vyváženého pomeru dreva (50 %) a plastu (50 %). Spojením výhod obidvoch zložiek v jedinom materiáli sa spája to najlepšie z oboch svetov – prírodný vzhľad, hrejivý pocit dreva a trvanlivosť plastu s minimálnou údržbou.

Plochy sú príjemné na dotyk a nehrozí záder triesky, preto ich rekreanti využívajú ako pohodlné ležadlá. Nebezpečenstvo pre materiál nepredstavuje ani vysoká prevádzková záťaž alebo vtáčí trus. Pri znečistení stačí plochu jednoducho očistiť vysokotlakovým čističom.

Systém je vhodný na verejné priestranstvá, a to vďaka svojej robustnosti a vyššej nosnosti. Dosky sú širšie a na rozdiel od variantu určeného na realizáciu terás rodinných domov majú iný vlnitý povrch. Líšia sa aj spôsobom montáže. Vďaka systému pero-drážka sú škáry medzi doskami menšie, takže medzi ne nezapadnú žiadne malé predmety. „Na riešenie povrchov terás okolo lagúny sme hľadali materiál, ktorý by svojimi vlastnosťami spĺňal požiadavky na prevádzku, komfort a estetiku. Dôležitá pre výber bola aj bezproblémová montáž vo vzťahu k betónovým prefabrikovaným obrubníkom a dlažbe,“ hodnotí architekt
Dávid Goč.

Test v extrémnych podmienkach
„Túto realizáciu čiastočne považujeme aj za skúšku kompozitného materiálu v našich podmienkach. Očakávame niekoľkonásobne nižšiu starostlivosť o údržbu a vyššiu životnosť ako pri dreve,“ opisuje prednosta. Extrémne poveternostné podmienky preveria kvalitu realizácie i odolnosť výrobku. „Prvú zimu, ktorá bola skutočne krutá, materiál vydržal,“ potvrdzuje M. Rentka.

Druhým špecifikom určujúcim výber materiálu bola nevyspytateľná vodná hladina nádrže, ktorá klesá a stúpa v rozpätí niekoľkých metrov. Zregulovanie výšky hladiny nádrže je náročné. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že aj časti určené na oddych sa z času na čas dostanú pod vodu.

Suchý rok prial výstavbe
Podmienky na udelenie finančnej pomoci z Európskej únie stanovili šibeničný časový rámec realizácie. Nový mestský areál vznikol v priebehu niekoľkých mesiacov. „Sme vďační, že nám prialo počasie. Minulý rok bol relatívne suchý, vďaka čomu bola hladina nádrže nízka a práce mohli bežať naplno,“ vysvetľuje Karol Staroň z realizačnej spoločnosti Furmet Group.

Podľa slov vedúceho stavby bolo najťažšie začať, respektíve zvoliť si správny systém práce. Systém ukladania prefabrikovaných betónových vložiek do polomeru oblúka na podkladový betón sa napokon ukázal ako najvhodnejšie riešenie. Od prvého radu sa postupovalo vyššie a vyššie. „Najväčšou skúškou správnosti realizácie bola práve voda. Keď po zime ustúpila, všetko zostalo na svojom mieste,“ hodnotí K. Staroň.

Hra s detailmi
Plochy, na ktoré osadili exteriérový podlahový systém, mali rozlohu viac ako 600 m2. Samotná montáž sa uskutočnila v priebehu troch týždňov na prelome októbra a novembra. Pri inštalácii bolo nevyhnutné vyriešiť najmä spoľahlivý odvod vody z podkladu terasy. Dosky z kompozitného materiálu sa montovali priamo na vyspádovaný betónový podklad, do ktorého sa vyhĺbili kanáliky na odvádzanie vody z podkladu plošiny.

Dosky sa ukladali na nenosný podkladový hliníkový profil. Montážnici museli dávať pozor na dodržiavanie dilatačných škár a na správny smer drážok. Poloblúkový pôdorys jednotlivých stupňov si vyžadoval úpravu dosiek do požadovaného zakrivenia pomocou bežných nástrojov. Všetky oddychové plochy na námestovskej promenáde sú ukončené hliníkovou lištou.

Predstavitelia mesta majú ambíciu pokračovať vo zveľaďovaní tohto areálu. Okrem nového skate-parku by tu v budúcnosti mohla pribudnúť plaváreň s celoročným využitím či multifunkčná športová hala.

Test odolnosti aj v Novoti
Nielen v Námestove, ale aj v ďalšej oravskej obci Novoť sa rozhodli pre použitie kompozitného terasového systému. V rámci projektu revitalizácie centra mesta sa v obci upravili plochy pred zdravotníckym zariadením. Súčasťou tohto projektu bolo aj 200 m2 chodníkov.

TEXT: Ondřej Fridrich
FOTO a VIZUALIZÁCIE: Dano Veselský, Ateliér Gama

Ondřej Fridrich je marketingovým manažérom spoločnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.