anketa strecha buducnosti ma usporit energiu azvysit estetiku
Galéria(6)

Anketa: Strecha budúcnosti má usporiť energiu a zvýšiť estetiku

Partneri sekcie:

Strecha patrí k symbolom domova a bezpečia. Chráni pred nepriazňou počasia, ale je aj vizuálnou dominantou každej budovy. Aké sú tendencie pri jej konštrukciách, tvaroch, či aktívnej úlohe pri efektívnejšej energetickej bilancii domu, napovedá aj nasledujúca anketa o strechách.

03 fazekas mediterran big image
01 audy big image
06 domeny big image
05 dansko big image
02 boros big image
anketa strecha buducnosti ma usporit energiu a zvysit estetiku 5144 big image
Tvar strešnej konštrukcie podlieha aktuálnym architektonickým trendom. Ako vyzerá súčasná situácia v tejto oblasti a aké tvary striech sa budú uprednostňovať?

Ing. Attila Fazekas,
konateľ spoločnosti
­Villatesta, s. r. o.

Šikmé strechy sú strechy so sklonom nad 10° a svoj boom zažijú práve v najbližších rokoch. Formy sú variabilné – od jednoduchej konštrukcie až k zložitej streche, dokonca s vikiermi či pergolami. Architekt sa inšpiruje pri tvorbe architektonického diela najmä predstavami investora, ale aj ponukou rôznych strešných krytín a moderných materiálov na trhu. Jedným z markantných trendov sú energeticky úsporné stavby, ktoré na svoju prevádzku spotrebúvajú nízke percento energií a ktorým vlastná technológia umožňuje získavať energiu nezaťažujúc svojim prevádzkovaním životné prostredie. Také inovácie sú solárne panely ktoré pomáhajú pri výrobe tepla a elektrickej energie. Moderní výrobcovia ako Imerys Toiture integrujú tieto panely do strešného plášťa, takže na formu strechy nemajú vplyv.

Gabriel Boros,
konateľ spoločnosti
Rheinzink SK, s. r. o.

Vo svojej praxi sa v súčasnosti často stretávam s uplatnením plochých či pultových striech. Tento trend trvá už niekoľko rokov. Je citeľný odklon od sedlových či valbových striech. Pochopiteľne, v oblastiach s náročnejšou klímou je uplatnenie šikmých striech nevyhnutnosťou. Originálne riešenia vznikajú pri novostavbách, ktoré vyrastajú v pamiatkovo chránených zónach miest. Riešiteľ projektu musí v danom prípade skĺbiť požiadavky investora, pamiatkového úradu, a v neposlednom rade vlastný názor na architektúru navrhovanej stavby. V predmetných prípadoch sa takpovediac plochá strecha „nenosí“. Riešením býva napr. materiálové a systémové zjednotenie šikmej strechy s fasádou. Rozhodujúcim faktorom pre výber predmetného materiálu a systému opláštenia a zastrešenia je dnes cena. Vyskytujú sa tendencie posudzovať cenu s ohľadom na celý životný cyklus konkrétnej krytiny. Nemenej rozhodujúcim faktorom pre materiál strešnej krytiny, ale aj pre materiály, ktoré budú zabudované v celom súvrství strešného plášťa, je ich neškodnosť životnému prostrediu, vysoký recyklačný potenciál a nízke CO2 kvóty pri výrobe.

Ing. Branislav Audy,
vedúci technického oddelenia spoločnosti
Bramac – strešné systémy, s. r. o.

Ak by sme hovorili o individuálnej výstavbe, trendy súčasnej architektúry sa posúvajú smerom k jednoduchosti formy, používaniu striedmeho až minimalistického štýlu. Zreteľný je aj trend znižovania sklonu šikmých striech a návrat k plochým strechám. Tieto trendy sú čiastočne ovplyvnené aj snahou o výraznú redukciu energetických nárokov stavieb. Súčasnej architektúre šikmých striech aj napriek nástupu spomínaných trendov dominujú „bežné“ sedlové a valbové tvary a zrejme aj dlhodobo budú. Mnohí zákazníci za posledné dve desaťročia pochopili aj to, že v jednoduchosti je krása. Strechy jednoduchých tvarov sú lacnejšie a dlhodobo spoľahlivejšie.  

Ing. Ľubomír Dömény,
obchodný riaditeľ ­spoločnosti
Mediterran Slovakia, s. r. o.

Tvar strešnej konštrukcie závisí od oblasti, okolia, miesta, umiestnenia stavby, t. j. stavba by svojou architektúrou mala zapadnúť do svojho okolia. Myslím si, že moderné stavby budú riešené plochou strechou, no prevládať budú sedlové strechy (zabudované podkrovia), valbové strechy (bungalovy, stavby v stredomorskom štýle).
–>–>
Strecha je komponentom, ktorý prispieva k lepšej energetickej bilancii budovy. Ktorým smerom sa budú v tomto kontexte vyvíjať nároky na strešný plášť?

A. Fazekas: Keramický strešný systém s nekeramickými doplnkami ako kvalitná strešná fólia tvoria prvú líniu v boji proti energetickej náročnosti budovy. Kvalitná strešná fólia s doplnkami a kvalitne vypracovanými detailmi dokáže samostatne vytvoriť vetrotesnú strechu. Keramická krytina aktívne dýcha, prepúšťa vodnú paru, ľahko sa vysúša, a pritom je nenasiakavá. Okrem toho tlmí hluk a pri silných nárazoch vetra nevibruje. Na rozdiel od iných konkurenčných materiálov je možné keramickú krytinu vďaka tvárnosti ílu vyrobiť aj v tvaroch s členitým reliéfom. Kvalitná keramická strešná krytina pomáha pri znížení nákladov za energiu. Tvar škridiel má totiž aj fyzikálny význam a spolu s farebnosťou povrchu sa podieľa na schopnosti odrážať slnečné tepelné žiarenie. To napomáha v zime udržať teplo pod strechou a v lete, samozrejme, ešte viac chráni dom pred prehriatím.

G. Boros: Streche sa oplatí venovať pozornosť. V celkovom kontexte budovy zohráva strecha dôležitú úlohu z rôznych dôvodov. Požiadavky na tepelný odpor striech narastajú každým dňom. Najjednoduchším riešením je zvyšovanie hrúbky tepelnej izolácie. Osobne zastávam názor, že sa v súčasnosti už projektujú hraničné hrúbky tepelných izolácií 30 (50) cm. Uvedené hrúbky výrazne vplývajú na architektúru strechy i celej stavby. Zrejme aj z uvedeného dôvodu sa čoraz častejšie stretávam s uplatnením materiálu tvrdý polyuretán – PUREN. Pre riešiteľa projektu znamená podstatne nižšie hrúbky potrebnej tepelnej izolácie a pre užívateľa zníženie obstarávacích nákladov. Predmetný systém býva obvykle navrhnutý ako nadkrokvové zateplenie. Z pohľadu spoľahlivého vyhotovenia detailov parozábrany má tento systém tiež množstvo výhod. Ďalším dôležitým faktorom pre strechu blízkej budúcnosti bude zvyšovanie podielu prefabrikovaných, hotových strešných prvkov z materiálov bez zabudovaného rizika tepelných mostov, pripravených mimo staveniska. Materiál strešnej krytiny by mal optimálnym spôsobom participovať na znižovaní energetickej náročnosti budovy.

B. Audy: Snahy v rámci EÚ smerujú k vytvoreniu pravidiel, ktoré budú možno už za pár rokov vyžadovať výstavbu nových budov s takmer nulovou spotrebou energie. Preto budovy, ktoré budú zodpovedať týmto požiadavkám, budú potrebovať dokonalé tepelnoizolačné materiály na vonkajších plášťoch vrátane strechy a zároveň vytvorenie takých podmienok, aby sa budova samotná stala nielen spotrebiteľom ale aj výrobcom energie. Na tento účel sa ukazuje aj vhodnosť použitia solárnej techniky. Najvhodnejším miestom na jej umiestnenie bude nepochybne strecha. Preto budúce strechy – ak by som ostal pri šikmých strechách – budú strechy s mimoriadne účinnou tepelnou izoláciou s plochami orientovanými pokiaľ možno na svetové strany, ktoré umožnia takéto inštalácie. V budúcnosti sa môžeme dočkať aj inštalácie fotovoltických typov krytín, ktoré nahradia tie klasické, tak pri plochých, ako aj šikmých strechách. Takéto riešenia už existujú a skôr či neskôr sa určite uplatnia v širšom meradle.

Ľ. Dömény: Čo sa týka energetickej bilancie budov, strecha vždy bude dôležitou súčasťou systému, tak ako obvodové steny a výplne otvorov na fasáde. Strešný plášť je pevnou súčasťou strešnej konštrukcie, preto si myslím, že pri vývoji strešného plášťa treba brať do úvahy strešnú konštrukciu ako celok.

strecha,ohrev,voda,dizajn

Ako sa do vývoja striech zapája vaša spoločnosť? Aké novinky ponúkate na trh v najbližšom období?
A. Fazekas: Firma Villatesta je výhradným dovozcom najväčšieho svetoznámeho francúzskeho výrobcu keramickej krytiny Imerys Toiture. Motto výrobcu je neustála inovácia pri zdokonalení výrobného procesu, ale aj vytvorenie úplne nových zaujímavých tvarov strešných krytín, ako je napríklad strešná krytina Diamant či Rhôna 10. Obe spomenuté krytiny boli ocenené medailou za dizajn na výstave stavebníctva Batimat v Paríži. K tradičným overeným formám stále pribúdajú nové nádherné farebné odtiene obnovujúc celú paletu výrobkov. Tento rok sa predstavila nová generácia veľkoformátových krytín s vizuálnym efektom maloformátovej krytiny. Svetová novinka z tejto generácie je už aj na Slovensku dostupná krytina s názvom Double HP 20. Spomenutá krytina existuje v štyroch nádherných farebných odtieňoch. V najbližšom období sa môžeme zase tešiť na niečo nové z dielne francúzskeho svetoznámeho výrobcu Imerys Toiture.

G. Boros: Naša spoločnosť má vo svojej ponuke už niekoľko rokov systémy pre využívanie OZE. Sú to fotovoltické systémy na výrobu elektrickej energie a systémy na ohrev vody. Všetky uvedené systémy sú integrované priamo do strešnej krytiny, strešného plášťa, a vytvárajú tak prijateľné skĺbenie s architektúrou objektu. Pokračujeme v optimalizácii týchto systémov a v spolupráci s lídrami v danej oblasti hľadáme ďalšie technické riešenia, ktoré by umožnili ešte efektívnejšie spojenie ušľachtilého kovu so systémami na využívanie OZE. Pozitívnym príkladom je budova Energoakadémie v meste Samsø v Dánsku, kde sú aplikované systémy Quick Step Solar PV a Quick Step-SolarThermie na ohrev úžitkovej vody.

B. Audy: Skupina Monier, ktorej členom je aj spoločnosť Bramac, sa už viac rokov zaoberá vývojom komponentov a systémov, ktoré vychádzajú z nových trendov v navrhovaní striech. Výraznou inováciou bolo zavedenie systému Bramac 7°, ktorý umožňuje realizáciu šikmých striech od sklonu 7° so zachovaním optiky tvrdej skladanej krytiny. Veľkú pozornosť venujeme aj znižovaniu energetickej náročnosti stavieb. Bežnou súčasťou nášho strešného systému sú termické solárne kolektory, ktorých inštaláciou je možné výrazne zredukovať náklady na prípravu teplej vody v domácnostiach. Ide o kolektory, ktoré je možné integrovať do strešnej krytiny, čo prináša veľa estetických aj technických výhod. Okrem nich vieme zákazníkovi ponúknuť aj ostatné komponenty a dodať tak solárny systém ako celok. V blízkej budúcnosti pripravujeme aj zavedenie tepelných izolácií pre šikmé strechy. Práve energetické kritériá budú pre našu spoločnosť jednou z priorít do budúcnosti. 

Ľ. Dömény: Naša spoločnosť sa do vývoja striech zapája podľa svojich možností, a to predovšetkým výrobou, zdokonaľovaním všetkých potrebných komponentov strešného systému, či organizovaním školení pre pokrývačov. Snažíme sa sledovať trh, zbierame informácie od našich partnerov a zároveň sa snažíme vyjsť v ústrety zákazníkom našimi kvalitnými službami a výrobkami, vyvíjať tvar, ako aj farebnosť našich výrobkov.

(pet)
FOTO: Rheinzink

Článok bol uverejnený v časopise ASB.