image 71517 25 v1
Galéria(6)

Ako chrániť plochú strechu

Partneri sekcie:

Pred rekonštrukciou plochej strechy je potrebné vykonať jej obhliadku, aby sa zistil aktuálny stav strešného plášťa a stupeň jeho poškodenia. Ak je v strešnom plášti obsiahnutá veľká vlhkosť a strecha zateká, treba zvážiť úplnú rekonštrukciu. Ak nie je vlhkosť veľká, prípadne je len lokálna, a trhliny nie sú hlboké, na ošetrenie strechy je vhodný ochranný náter.

00Icopal
01Icopal
02Icopal
03Icopal
4

Životnosť strechy možno predĺžiť studenými penetračnými a ochrannými asfaltovými materiálmi. Modifikované tekuté asfalty na báze SBS kaučukov patria v súčasnosti do kategórie najprogresívnejších typov studených ochranných asfaltových materiálov používaných v stavebníctve. Vytvárajú stabilný a elastický náter na asfaltových, betónových, drevených či oceľových podkladoch, pričom dokážu odolávať aj menším pohybom podkladu. Ochranné nátery sú vhodné na udržanie vodotesnosti, vyplnenie prasklín a trhlín a ošarpanej strešnej krytine vrátia lesk. Vďaka možnosti nanášania za studena, vysokej adhézii a širokému spektru aplikácie sa s tekutými asfaltovými materiálmi pracuje jednoducho a rýchlo.

Obnova a ochrana asfaltových pásov

Ako najvhodnejší na obnovu mierne poškodenej plochej strechy sa ukázal nasledujúci postup:

  • očistenie strechy a zatmelenie trhlín trvale pružným tmelom na báze asfaltu;
  • aplikácia špeciálneho náteru na vyplnenie drobných prasklín;
  • nanesenie ochranného reflexného náteru.

Krok 1 – zatmelenie škár a trhlín

Realizačný proces na streche sa začína jej dôkladným vyčistením. V prvom kroku sa z podkladu, ktorý tvoria zostarnuté asfaltové pásy, odstránia nečistoty a prach. Nasleduje zatmelenie prasklín, trhlín a spojov starých asfaltových pásov, a to špeciálnym tekutým asfaltovým materiálom modifikovaným SBS kaučukom. Ide o trvale pružný tmel s vysokou vodotesnosťou. Používa sa nielen na opravu škár asfaltových krytín či spojov, ale aj na odstránenie netesností okolo strešných detailov. V porovnaní s bežnými asfaltovými materiálmi má viac ako 2,5-krát lepšiu priľnavosť k asfaltovým povlakom. Vyznačuje sa vysokou flexibilitou a vysokou odolnosťou proti stečeniu, pretože nemení svoju konzistenciu ani pod vplyvom vysokých teplôt a slnečného žiarenia. Udržiava si svoje parametre aj pri nízkych teplotách, ohybnosť si zachováva aj pri teplote –15 °C.

Zatmelenie trhlín trvale pružným tmelom na báze asfaltu

Zatmelenie trhlín trvale pružným tmelom na báze asfaltu

Krok 2 – náter na vyplnenie drobných prasklín

Na čistý a suchý podklad sa kefou nanesie špeciálny náter modifikovany SBS kaučukom určený na opravu a vyplnenie drobných prasklín. Náterom možno odstrániť drobné nedostatky na celej ploche strešnej krytiny a predĺžiť tak životnosť strechy. Vďaka konzistencii a vysokej adhézii k podkladu náter trvalo preniká do mikrotrhlín asfaltových krytín. Tieto vlastnosti umožňujú aplikáciu tekutého asfaltového materiálu priamo na podklad bez potreby jeho ošetrenia základným penetračným náterom. Po vyschnutí ostane na streche tenká elastická povlaková vrstva, ktorá môže byť zároveň finálnou ochranou strechy. Zvýšenie životnosti strešnej krytiny sa však dosiahne aplikáciou ochranného náteru.

Aplikácia špeciálneho náteru na vyplnenie drobných prasklín

Aplikácia špeciálneho náteru na vyplnenie drobných prasklín

Krok 3 – tenká vrstva ochranného náteru

Po odstránení všetkých mikrotrhlín stačí už len starej streche dodať nový jas a príjemný vzhľad. Zájdená farba strechy sa odstráni aplikáciou reflexného náteru, ktorý zároveň podporí ochrannú funkciu strechy a predĺži jej životnosť. Ide o tekutý asfaltový materiál, ochranný náter s prídavkom hliníkového prášku. Tekuté asfaltové materiály sa aplikujú kefou, valčekom alebo striekaním za studena na suchý podklad, pričom treba dodržať zásadu neriedenia, v opačnom prípade sa môže znížiť účinnosť a stratia sa ich ochranné a regeneračné vlastnosti. Ochranný náter s prídavkom hliníkového prášku treba pred aplikáciou dôkladne premiešať. V dôsledku výrazného odrazu slnka od strieborného náteru a jeho lesku treba počas aplikácie používať slnečné okuliare. Realizácia je možná len pri teplote nad +10 °C. Tento reflexný náter ochráni asfalt pred agresívnymi poveternostnými vplyvmi a predlžuje životnosť asfaltových pásov o viac ako 50 %. Odráža slnečné lúče, čím účinne zabraňuje nadmernému prehrievaniu podkrovných priestorov. Teplotu v podkrovných priestoroch tak možno znížiť až o 7 °C.

Aplikácia ochranného náteru kefou

Aplikácia ochranného náteru kefou

Odporúčané materiály:

  • Siplast Spatula® Speed Insulation SBS – trvale pružný tmel z asfaltovej hmoty modifikovanej SBS kaučukom, na opravu prasklín a trhlín asfaltových krytín či spojov
  • Siplast Roof® Speed Insulation SBS – náter, ktorý trvalo preniká do mikrotrhlín asfaltových krytín, môže byť zároveň finálnou ochranou strechy
  • Silver Primer® Speed SBS – ochranný asfaltový náter s prídavkom hliníkového prášku

Systémové riešenie plochej strechy s ochranným náterom

Vysoké nároky a požiadavky investorov na kvalitné a hospodárne spôsoby rekonštrukcie plochých striech vedú k neustálemu vývoju inovatívnych materiálov, a to nielen v oblasti asfaltových pásov, ale aj ochranných náterov. Jedným z ďalších efektívnych spôsobov rekonštrukcie je použitie komplexného systému, ktorého finálnou vrstvou je práve ochranný náter.

Ako chrániť plochú strechu - foto - 4

Postup realizácie

Účinným systémom rekonštrukcie zatekajúcej a veľmi poškodenej plochej strechy je napríklad kombinácia mikroventilačných podkladových pásov s vrchnými hydroizolačnými asfaltovými pásmi a ochranného náteru:

  • na dosiahnutie opätovnej funkčnosti poškodenej strechy sa musí pôvodná krytina pred aplikáciou zvoleného dvojvrstvového systému hydroizolácie ošetriť modifikovaným penetračným náterom;
  • na takto pripravený podklad sa následne tepelnou aktiváciou aplikujú podkladové mikroventilačné pásy technológie Syntan;
  • na tie sa natavia vrchné hydroizolačné pásy s bridlicovým posypom;
  • na záver obnovy sa aplikuje strieborný reflexný náter, ktorého úlohou je chrániť asfaltové pásy pred agresívnymi poveternostnými vplyvmi a ktorý predĺži životnosť strechy.

Pri kompletnej obnove plochých striech je rozumnejšie prikloniť sa k systémovým riešeniam. Kompaktný systém totiž predlžuje životnosť povlakovej krytiny.

TEXT + FOTO: Icopal

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.