image 82108 25 v1
Galéria(3)

A zlodeji majú smolu!

Partneri sekcie:

Okná a balkónové dvere sú miestom, ktorým sa do bytu najčastejšie dostanú nepozvaní návštevníci. Pri kupovaní nových okien je vhodné myslieť aj na ich vhodné zabezpečenie, a to ako mechanické tak aj elektronické.

Sigenia   bezpecnostni cep pro okenni kridlo a protikus na okennim ramu
ZDROJ AGC zkouska zaskleni

Riešiť bezpečnosť pri výbere sa vyplatí

Výber nových okien by mal odrážať to, kde budú okná slúžiť a čo od nich obyvatelia očakávajú. Okná ľahko dostupné z chodníka, okná vedúce na balkóny či lodžie v prízemí bytových domov, ale aj okná a balkónové dvere v prízemí rodinných domov, to sú miesta, kde by mali byť starostlivo zvážené bezpečnostné aspekty ochrany proti násilnému vniknutiu. Situáciu uľahčí, ak sú požiadavky na bezpečnosť vopred presne definované. Pri zvýšených nárokoch na bezpečnosť by mal požiadavky stavebník konzultovať aj so svojou poisťovňou.  Európska norma presne definuje jednotlivé úrovne bezpečnosti. Triedy bezpečnosti sú dané tým, čo musí okno či dvere vydržať pri snahe o jeho prekonanie.

Dodávateľ bezpečnostných okien by mal zákazníkovi doložiť certifikátom, že okno spĺňa požiadavky požadovanej bezpečnostnej triedy, potom je ale potrebné počítať  aj s vyššou cenou takýchto okien. Pokiaľ je bezpečnosť okien riešená už pri výbere, môžu si stavebníci ušetriť nielen náklady, ale i starosti. Niektoré bezpečnostné úpravy nie je jednoduché ani lacné vykonať dodatočne. V prípade dodatočnej montáže elektronického zabezpečenia je občas nutný i zásah do už začisteného a upraveného ostenia okien, čo môže byť nepríjemné.

A zlodeji majú smolu! - foto - Sigenia - bezpečnostní čep pro okenní křídlo a protikus na okenním rámu

Elektronická ochrana okien

Trendom poslednej doby sú elektronické prvky ochrany. V prípade, že bude dom zabezpečený týmto spôsobom, je dobré informovať sa dopredu o možnosti osadiť do kovania okien a dverí už vo výrobe magnetické kontakty. Jednou z možností je osadiť na rám okna malý spínač, ktorý reaguje na blízkosť magnetického poľa, na kovanie okenného krídla je potom umiestnený permanentný magnet.  Alarm sa spúšťa buď v prípade, že dochádza k pohybu okennej kľučky alebo pri oddialení rámu a krídla, teda, ak je okno otvárané.

Dobre a spoľahlivo fungujú aj mechanické prvky

Bezpečnosť okien proti násilnému vniknutiu zaisťuje súčasne vždy niekoľko mechanických prvkov, ktoré sú na oknách osadené.

Európska norma definuje, čo musia okná príslušnej bezpečnostnej triedy vydržať a akú dlhú dobu musia viac či menej vybavenému zlodejovi odolávať. Z toho potom vyplýva, akými prvkami majú byť okná vybavené.

V princípe ide o to, že mechanické prvky ochrany okien sťažia zlodejovi prístup do bytu, predĺžia dobu, za akú je schopný sa do domu dostať. Niekedy samotný fakt, že sa zlodejovi nedarí okno ľahko vypáčiť či rozbiť, môže odradiť od pokusu dostať sa do bytu. U okien s vyššou bezpečnostnou triedou je nevyhnutná taktiež špeciálna montáž.

A zlodeji majú smolu! - foto - ZDROJ AGC_zkouška zasklení

Kovanie okien by malo mať uzatváracie body vybavené bezpečnostnými čapmi, ktoré fungujú ako západky a bránia uvoľneniu či nadvihnutiu krídla. Počet týchto bodov a ich umiestnenie po obvode okna definuje norma podľa príslušnej bezpečnostnej triedy. Kalená podložka proti odvŕtaniu okennej kľučky sťažuje prístup k prevodovke okenného kovania z vonkajšej strany okna. Kľučka by mala byť samozrejme zamykacia, aby odolala jej otočeniu bez použitia kľúča, pretože blokuje posúvanie okenného kovania. Dôležitá je aj fixácia okenného kovania do kovovej výstuhy v profile, čo bráni jeho vytrhnutiu. Bezpečnostné zasklenie je nevyhnutou súčasťou okien so zvýšenou bezpečnosťou.

Izolačné bezpečnostné zasklenie tvoria sklenené tabule, ktoré sú zlepené niekoľkými špeciálnymi fóliami. Rozbitie takéhoto zasklenia nie je vôbec jednoduché, navyše pri prasknutí skla zostávajú črepy nalepené na fólii. Problematika bezpečnosti okien je pomerne zložitá. V prípade, že stavebník potrebuje dom zabezpečiť alebo počíta s pripojením na pult centralizovanej ochrany atď., mal by už pri výbere nových okien riešiť aj otázky ich bezpečnosti. Určite sa to vyplatí.

www.oknavekra.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Window holding a.s.