Prístrešok na zastávke električky

Projektovanie električkovej trate v Petržalke je ukončené

Spoločnosť REMING CONSULT a. s. ako hlavný účastník združenia dodávateľov (ALFA 04 a. s. a PIO KERAMOPROJEKT, a. s.) v apríli 2020 odovzdal Hlavnému mestu SR Bratislave dokumentáciu na realizáciu stavby projektu Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor.

Ide o posledný stupeň dokumentácie, ktorý je potrebný pre vyhlásenie verejného obstarávania na Zhotoviteľa stavby. Projektovaná električková trať bude citlivo začlenená do urbanizovaného územia, aby sa stala atraktívnym mestotvorným prvkom, ktorý spája Petržalku s ostatnými časťami mesta ako pulzujúca tepna.

Hala dennej údržby v Janíkovom dvore

Nový úsek električkovej trate je celkovej dĺžky 4,389 km s rozchodom koľají 1000 m, zahŕňa vybudovanie 7 električkových zastávok, 2 nových mostov a úpravu 5 kľúčových križovatiek. Konštrukciu zvršku trate bude tvoriť pevná jazdná dráha (bezštrkový systém zvršku) vybavená vegetačným krytom. Povolená max. prevádzková rýchlosť bude 50 km/h.

REMING CONSULT a.s.
www.reming.sk