Fasáda pavilónu je definovaná keramickým plášťom a pásovými hliníkovými oknami, ktoré vytvárajú kontrast medzi červenými a sivými odtieňmi aj opticky zvýrazňujú architektonické prvky.

Pavilón špičkových technológií FMFI UK

PROMA V srdci Univerzity Komenského v Mlynskej doline v Bratislave sa vyníma nový Pavilón špičkových technológií Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Umiestnený v západnej časti kampusu a obklopený existujúcimi dielňami a laboratóriami je tento pavilón nielen moderným prírastkom architektúry, ale predovšetkým významným posilnením výskumných kapacít univerzity.

Budova je rozdelená do dvoch hlavných blokov: dvojpodlažný laboratórny a trojpodlažný konferenčno-výukový blok. Oba sú zosúladené pomocou zasklenej haly, ktorá v sebe ukrýva aj dominantný schodiskový kubus so zasklenými plochami, spájajúci všetky podlažia až po strechu. Severná strana prvého podlažia je čiastočne zapustená do svahovitého terénu, čo dáva stavbe dojem stability a harmonického zapadnutia do okolitého prostredia.

Fasáda pavilónu je definovaná keramickým plášťom a pásovými hliníkovými oknami, ktoré vytvárajú kontrast medzi červenými a sivými odtieňmi aj opticky zvýrazňujú architektonické prvky. Hlavný vstup do budovy pre študentov, pedagógov a verejnosť je z juhu, zatiaľ čo zásobovací vstup je na východnej strane.

DJI Pavilón špičkových technológií Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK je umiestnený v západnej časti kampusu.HDR copy
Pavilón špičkových technológií Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK je umiestnený v západnej časti kampusu. | Zdroj: KAMI PROFIT

Technologické zázemie pre budúcnosť

Pavilón nie je zaujímavý len pre svoju architektúru, ale aj pre svoje technologické vybavenie. V budove sa nachádza antivibračná podlaha, zariadenia na elektromagnetické tienenie a iné špecializované vybavenie, ktoré poskytuje ideálne podmienky na vedecký výskum a experimenty. Samozrejmosťou sú antistatické podlahy, stála regulácia teploty a systémy na distribúciu stlačeného vzduchu.

Inovácie a prístupnosť

Pavilón ACCORD, ako je oficiálne označená nová budova, bol navrhnutý s ohľadom na dostupnosť pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Všetky vstupné plochy, parkoviská a sociálne zariadenia sú prispôsobené podľa najnovších noriem, aby umožnili pohodlný prístup a orientáciu v priestore.

V budove sa nachádza antivibračná podlaha, zariadenia na elektromagnetické tienenie a iné špe­cializované vybavenie, ktoré poskytuje ideálne podmienky na vedecký výskum a experimenty.
V budove sa nachádza antivibračná podlaha, zariadenia na elektromagnetické tienenie a iné špe­cializované vybavenie, ktoré poskytuje ideálne podmienky na vedecký výskum a experimenty. | Zdroj: KAMI PROFIT

Katalyzátor vzdelávania a spolupráce

Projekt nebol zameraný len na konštrukciu budovy, ale predovšetkým na posilnenie kapacít a kompetencií Univerzity Komenského v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Pavilón slúži ako centrálny bod na stretávanie študentov, výskumníkov a priemyselných partnerov, čím aktívne podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu nápadov.

V čase, keď sú informácie a dezinformácie všadeprítomné, je investícia do vzdelávania a výskumu kľúčová. Pavilón ACCORD predstavuje práve takúto investíciu, ktorá mnohonásobne vráti do spoločnosti nielen poznatky, ale aj kritické myslenie potrebné pre budúce generácie.

Tento projekt, aktívne podporujúci vedu a výskum, je nielen hrdým príkladom toho, ako univerzita reaguje na potreby moderného vzdelávacieho prostredia, ale aj výzvou pre iné inštitúcie, aby nasledovali tento príklad a investovali do budúcnosti.

Hlavný vstup do budovy je z juhu, zásobovací z východu.
Hlavný vstup do budovy je z juhu, zásobovací z východu. | Zdroj: KAMI PROFIT
Pavilón špičkových technológií FMFI UK, Bratislava-Karlova Ves
Výška investície: 6,4 mil. €
Investor: Univerzita Komenského v Bratislave
Architekt: PROMA
Generálny zhotoviteľ: KAMI PROFIT
Zastavaná plocha: 1 799 m²
Úžitková plocha: 3 167 m²
Realizácia: 4/2022 – 6/2023
Realizácia: 10/2021 – 1/2024

TEXT: SPRACOVANÉ Z podkladov spoločnosti KAMI PROFIT, FOTO: Šimon Slávik