Umeni17

Ostravský city campus

Umelecký a dizajnový klaster s atraktívnou fasádou Na Čiernej lúke za Divadlom Antonína Dvořáka bolo v tomto roku otvorené unikátne zázemie pre šport, umenie a inovatívne vzdelávanie.

Zaslúžila sa o to Ostravská univerzita, ktorá projekt s pomocou investícií Európskej únie realizovala. Ide o dva úplne špecifické a odlišne poňaté objekty, ktoré budia pozornosť nielen svojou architektúrou, ale predovšetkým svojím technickým riešením. Prvým z objektov je Univerzitné zázemie športu a behaviorálneho zdravia a druhým je Klaster umenia a dizajnu. Oba objekty slúžia nielen študentom, ale aj verejnosti.

Zdroj: Cemix

Betón, hudba a svetlo

Minimalisticky poňatý objekt Klastra umenia a dizajnu je určený predovšetkým na výučbu spevu a hry na rôzne hudobné nástroje. Výučba je sústredená do 50 rozdielne veľkých učební so špeciálnymi akustickými parametrami. Tomuto zámeru zodpovedá skladba, usporiadanie a unikátne technické riešenie vnútorných konštrukcií. K dispozícii je aj koncertná sála, pohľadovo navrhnutá v prírodnom duchu, ktorá má špeciálne riešenú akustiku, aby bola vhodná pre klasickú hudbu.

Na prízemí objektu je umiestnené centrum digitálnych technológií. Ďalší priestor je venovaný expozíciám študentských a absolventských umeleckých diel. Objekt Klastra umenia a dizajnu je rozdelený na dve základné hmoty. Prvá, betónová kocka s koncertnou sálou, prírodnými materiálmi a priznanými konštrukciami, tvorí zaujímavý kontrast k téme umeleckého vzdelávania.

Obvodové steny z obojstranného pohľadového betónu sú doplnené oknami rôznych tvarov a veľkostí. Druhá hmota je realizovaná ako murovaná s predsadenou rúrkovou fasádou, ktorá rozohráva melódiu hudobnej produkcie fakulty. Farebné osvetlenie budovy je totiž navrhnuté tak, aby bolo interaktívne prepojené s hudbou v komornej sále. Použité kovové konštrukcie svojím vzhľadom evokujú hudobné nástroje.

Zdroj: Cemix

Fasáda, ktorá miluje hudbu

Rúrkovú fasádu, respektíve jej podklad, vyriešili na základe odporúčania realizačnej firmy Timo Profistavby s firmou Cemix. S ohľadom na funkciu fasády bolo navrhnuté riešenie v podobe systému CEMIXTHERM HARD MW. Ide v podstate o pružný zatepľovací systém s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu. Odolnosť fasády je zaistená použitím špeciálnej lepiacej disperznej stierky Cemix 2270.

Na finálnu úpravu povrchu fasády bola použitá omietka Activcem 2727 so zrnitosťou 1,5 mm v sivom odtieni SE10 s hodnotou TSR 6, ktorá vyjadruje celkovú odrazivosť slnečného žiarenia. Omietka Activcem je vyrobená na silikónovej báze a doplnená organickými spojivami. Vďaka tomu je veľmi pružná a hlavne odolná, čím sa významne eliminuje riziko vzniku trhlín na jej povrchu.

Omietka tiež obsahuje dlhodobo aktívne „zakapslované“ prísady, ktoré zabraňujú vzniku plesní a rias. Fasáda tak získala stálofarebnosť a vysokú UV stabilitu. Ako je zrejmé pri podrobnejšom pohľade na detail fasády, estetický vzhľad je rovnomerný v celej ploche. Pred touto fasádou je realizovaný raster zvislých rúrok s priemerom 60 mm s osovým rozstupom. Atraktivita fasády vynikne najlepšie za šera v čase koncertu prebiehajúceho v komornej sále. Vtedy fasáda aktívne mení svoje farby v súlade s hudobnou produkciou. Tmavosivý podklad rúrkovej fasády je na tieto účely priam ideálny.

Atraktívne miesto pre verejnosť

Nielen Ostravská univerzita, ale aj samotné mesto Ostrava získalo realizáciou City campusu na Čiernej lúke atraktívne a dôstojné zázemie pre zaujímavý odbor vzdelávania, ale súčasne aj miesto, kde môže široká verejnosť nájsť nové možnosti na športové i kultúrne vyžitie. Dodajme, že autorom architektonického riešenia Klastra umenia a dizajnu bol ateliér Kamil Mrva Architect, s. r. o., projektové riešenie pripravilo Studio Kania, a. s. Generálnym dodávateľom stavby boli firmy IMOS Brno a IPS Třinec.

www.cemix.sk

Zdroj: PR článok Cemix, s.r.o.