Ilustračné foto

Ako a prečo použiť vonkajšie tienenie v lete aj v zime

Partneri sekcie:

Pohľad verejnosti na vonkajšie tienenie sa v posledných rokoch výrazne zmenil – pokročil takmer od módneho výstrelku, nad ktorým sa okoloidúci pozastavovali, až po bežnú, multifunkčnú a žiadanú súčasť stavieb. Ako ale vybrať vhodný typ tienenia, ktorý naplní všetky potreby a očakávania investora? A aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi vonkajšieho tienenia? Ak sa neuspokojíte s prirodzeným zatienením stromami, potom vám ostávajú už iba dve možnosti.

Aj keď sa v mnohých ohľadoch vonkajšie žalúzie aj rolety výrazne líšia, majú niekoľko spoločných vlastností: efektivita odrazu slnečných lúčov je rovnaká, obidva výrobky sú najčastejšie hliníkové (vtedy možno rátať s rovnakým vyhrievaním lamiel v horúcich dňoch) a s motorovým pohonom majú dlhšiu životnosť.

Rolety aj žalúzie rovnako vytvárajú vzduchovú medzeru nad oknom, čo predstavuje ďalší tepelný odpor, ktorý v lete znižuje prehrievanie interiéru a v noci či v zime zasa znižuje tepelné straty. Inštalácia roliet a žalúzií rovnako predlžuje životnosť okien – používaním sa zabraňuje priamemu vplyvu klimatických podmienok na okennú výplň.

Rozhodujúce sú preto vlastnosti, ktoré majú žalúzie aj rolety rozdielne.

Vonkajšie žalúzie

Vonkajšie žalúzie sa spravidla vyrábajú z hliníka, je ale možno naraziť aj na varianty z iných materiálov, napríklad z dreva. Podľa druhu výrobku vykazujú žalúzie tepelný odpor v hodnote 30 až 50 percent tepelného odporu okna. Najväčším plusom žalúzií je ich variabilita v regulácii svetla prepúšťaného do interiéru – lamely možno natočiť do prakticky ľubovoľnej pozície, čo ponúka nekonečné možnosti nastavenia a intenzitu prepúšťaného svetla.

Na rozdiel od roliet neumožňujú 100-percentné zatienenie miestnosti, aj keď niektoré varianty vyhotovenia lamiel sa k tomu môžu blížiť. Pri výbere žalúzií treba brať do úvahy počasie danej lokality – silné a časté vetry by mohli spustené žalúzie ľahko poškodiť, je preto vhodné žalúzie pred nepriaznivým počasím chrániť vytiahnutím, prípadne zvážiť inštaláciu veterného senzora.

 Výhody vonkajších žalúziíNevýhody vonkajších žalúzií
+ lamely umožňujú reguláciu svetla v miestnosti

+ žalúzie umožňujú vetranie v akejkoľvek polohe

+ skvele zadržujú teplo v interiéri

+ skvele zabraňujú vstupu tepla do interiéru

+ široké dizajnové možnosti

+ dva druhy vedenia lamiel

– neposkytujú 100 % zatienenie

– pri nepriaznivom počasí treba rolety vytiahnuť

– počas tuhých zím môžu žalúzie zamŕzať a vo vetre sú hlučné

– priznaný či dodatočne montovaný krycí plech zaberie viacej miesta než roletový box

– náročnejšie na údržbu

Vonkajšie rolety

Predokenné rolety sa skladajú z roletového panciera, ktorý je tvorený hliníkovými lamelami, ktoré sú do seba navzájom „zamknuté“. Najväčšie plusy týchto roliet sú zníženie hluku prenikajúceho do interiéru z exteriéru o 7 až 16 dB a zníženie tepelných únikov (najmä v prípade lamiel plnených PUR penou) až o 40 %.

Nezanedbateľný je aj zvýšený pocit bezpečia – rolety síce nie sú primárne vyrobené ako bezpečnostné (je možné zohnať rolety s príslušnou atestáciou), pri snahe o vniknutie do objektu ale rolety pôsobia značný hluk. Pre potenciálnych zlodejov je preto jednoznačne jednoduchšie preniknúť do objektu, ktorý vonkajším tienením nedisponuje. Roletu možno spravidla nastaviť v akejkoľvek pozícii, čím svetlo, prestupujúce do miestnosti, možno regulovať. Táto variabilita nedosahuje možností, ktoré ponúkajú žalúzie.

 Výhody vonkajších rolietNevýhody vonkajších roliet
+ menšia hlučnosť pre vetre, netreba vyťahovať pri nepriaznivom počasí

+ umožňujú 100% zatienenie

+ vzhľad panciera zvyšuje pocit zabezpečenia domu

+ znižujú hluk z exteriéru

+ výborne zadržiavajú teplo v interiéri

+ výborne zabraňujú vstupu tepla do interiéru

+ roletový box zaberá menej miesta ako krycí plech žalúzie pri dodatočnej inštalácii

– menšia variabilita regulácie svetla

– sú hlučnejšie pri vyťahovaní/zaťahovaní

– lamelu možno viesť iba vo vodiacich lištách

– menej dizajnových možností

– celopancierový vzhľad nevyhovuje každému

– časté kompletné zatemňovanie neprospieva izbovým rastlinám

Bonus: screenové exteriérové rolety

Screenové rolety sa skladajú z tkaniny, ktorá je ľahká, priedušná, ale zároveň odráža slnečné lúče. Pri pohľadu z interiéru je priehľadná, z opačnej strany je nepriehľadná, čo zaisťuje zvýšený pocit súkromia. Podľa dostupných informácií screen dokáže pohltiť až 95 % slnečnej energie a škodlivého UV žiarenia, a to bez zníženia obytného komfortu. Výsledné zatienenie miestnosti možno porovnať s obidvomi ďalšími možnosťami.

 Výhody screenovNevýhody screenov
+ viditeľnosť a kontakt s okolím zvonka za roletou

+ dostatok denného svetla cez tkaninu

+ menšia hmotnosť a menšie navinutie

+ funkcia sietí proti hmyzu

– vyššia náchylnosť na poškodenie

– menší pocit súkromia ako u predchádzajúcich riešení

– textília

– nižšia účinnosť pri prieniku tepla do interiéru a z interiéru

TEXT: Redakcia
FOTO: Shutterstock