Tzv. petržalský kopec v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Odkaz starej Petržalky bude minulosťou. Developer začína s odstraňovaním tzv. petržalského kopca 

Partneri sekcie:

Spoločnosť Cresco Real Estate, ktorá stojí za developerským projektom Slnečnice v bratislavskej Petržalke, začala s odstraňovaním a recykláciou tzv. petržalského kopca. Nachádza sa v južnej časti mestskej časti a vznikol v 70. rokoch 20. storočia počas búrania starej Petržalky, ktorá musela ustúpiť výstavbe panelového sídliska. Prvá fáza prác sa začala odstraňovaním náletovej zelene, asanácia kopca je naplánovaná na december.

„Odstránením kopca skultivujeme celú lokalitu a územie pripravíme na ďalší rozvoj,“ konštatuje Ján Krnáč výkonný riaditeľ spoločnosti, ktorá pokračuje v rozširovaní developerského projektu.

Práce na prvej etape by mali trvať približne rok, pričom z kopca, ktorý tvorí viac ako 300-tisíc ton materiálu, by sa malo znovu využiť 96 percent. V kopci sa nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy či iný zdravotne neškodný materiál.

Nezrecyklovateľný materiál z kopca, podľa predbežných odhadov štyri percentá, má byť riadne evidovaný a zlikvidovaný. Prítomnosť zdraviu škodlivých látok merania nepotvrdili. Z výsledkov odberov a analýzy okolitej podzemnej vody a ovzdušia nevyplynulo, že by sa z kopca uvoľňovali nebezpečné látky. V malých množstvách sa v kopci nachádza eternit, ktorý obsahuje azbestové vlákna.

„Tohto materiálu je veľmi malé množstvo, nie je pre ľudí ani zvieratá nebezpečný, ak nedochádza k neodbornej manipulácii s ním. Obyvatelia priľahlých častí Petržalky sa nemusia obávať,“ ubezpečuje riaditeľ výstavby spoločnosti Ladislav Hoffmann s tým, že merania v minulosti nepreukázali, že by sa azbest čo i len v minimálnych koncentráciách dostával k obytným budovám.

Developer zároveň deklaruje, že počas prác bude prítomný aj stály geologický dohľad i technický dozor. Prebiehať bude aj monitoring podzemnej vody, pravidelne sa majú odoberať vzorky vzduchu a pôdy či vykonávať stery z okolitých budov.

„V 70. rokoch sa pri navážaní materiálu nerobila evidencia toho, čo sa na petržalský kopec vyviezlo, takže sme mimoriadne opatrní a pripravení, aby nás nič neprekvapilo,“ ubezpečuje špecializovaný odborník na odpady Ján Antal.

Súčasťou opatrení na zníženie hlučnosti a prašnosti je napríklad obmedzenie rýchlosti nákladných áut či kropenie ciest a zeminy. Odvoz recyklovaného materiálu bude zabezpečený po ceste mimo obývaných častí, a to smerom k rozostavanej petržalskej električkovej trati.

Doprava na Azúrovej ulici tak nebude obmedzená. Aj výkopové práce sa začnú na odvrátenej strane kopca, pri železničnej trati. Samotná masa kopca tak má počas väčšiny prác slúžiť ako prirodzená bariéra proti hluku a prašnosti.