Vitovent 300 W Milieu 3

Systémové riešenie pre rodinné domy v energetickej triede A0

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S/222-S je cenovo atraktívna energetická centrála pre novostavby rodinných domov. Splitové čerpadlá sa vyznačujú oddelením vnútornej a vonkajšej jednotky. Pri tomto type montáže sa vyhnete nákladnému prebúraniu stien a kladeniu vzduchových kanálov.

Samotný zdroj tepla sa inštaluje tak ako každé iné vykurovacie zariadenie v budove. S maximálnou šírkou 60 centimetrov (Vitocal 200-S je len 450 mm široký) sa môžu vnútorné jednotky inštalovať v pivnici alebo aj v blízkosti obytných priestoroch v technickej miestnosti.

Kompletne vybavené vnútorné jednotky

Vnútorné jednotky obsahujú hydrauliku, výmenník tepla (kondenzátor), zásobník na teplú vodu 220 l (Vitocal 222-S), vysokoúčinné čerpadlo, prietokový ohrievač vykurovacej vody, 3-cestný prepínací ventil, poistný ventil na strane vykurovacej vody a reguláciu Vitotronic 200. Regulácia Vitotronic 200 ovládaná prostredníctvom menu je skonštruovaná logicky a zrozumiteľne. Veľký displej má vysoké rozlíšenie a dá sa z neho ľahko čítať.

Vitocal 222 S 00021 1
Tepelné čerpadlo Vitocal 222-S s vetracím systémom Vitovent 300-F. | Zdroj: Viessmann

Extrémne tiché vonkajšie jednotky

Nové vonkajšie jednotky v nadčasovom dizajne, s jedným alebo dvoma ventilátormi vyvinula a vyrába spoločnosť Viessmann. Okrem extrémne tichej prevádzky majú dobré výkonové parametre a vynikajúcu kvalitu spracovania – Made in Germany. V nočnom režime sa ešte zníži akustický výkon ventilátora a kompresora. Táto funkcia je dôležitá tam, kde musia byť splnené zákonné predpisy o emisiách hluku (legislatívne požiadavky: 35 dB(A)).

Viessmann MS 04990 1
Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S/222-S. | Zdroj: Viessmann

Účinné a hospodárne

Splitové tepelné čerpadlá pracujú obzvlášť hospodárne pri čiastočnom výkone. Pomocou inverterovej techniky a modulovanému spôsobu prevádzky kompresora sa jeho výkon vždy prispôsobuje aktuálnej potrebe tepla, čím je dosiahnutá vysoká účinnosť v každom prevádzkovom bode.

Pre moderné úsporné nízkoenergetické domy je prínosom schopnosť regulácie riadiť vetrací systém Viessmann v previazanosti na aktuálnu prevádzku tepelného čerpadla.

Vetrací systém Vitovent 300-F je ideálnym doplnením tepelných čerpadiel firmy Viessmann. Vykurovacie výkony tepelných čerpadiel sa pohybujú medzi 3 až 10,6 kW a zariadenia potrebujú len minimum miesta. Kombinácia týchto zariadení sa odporúča na splnenie požiadaviek na energetickú triedu budovy A0. Užívateľ profituje z nízkych prevádzkových nákladov a neustále čerstvého vzduchu.

Vetrací modul je priamo prepojený s tepelným čerpadlom. Dva stenové prechody na vedenie vzduchu sú tu dostačujúce. Všetky nastavenia sa vykonávajú voliteľne cez reguláciu tepelného čerpadla, spoločné diaľkové ovládanie alebo cez aplikáciu Vitotrol v smartfóne (potrebné príslušenstvo na pripojenie na internet). Tu dochádza k vzájomnému automatickému zosúladeniu prevádzky tepelného čerpadla a vetracej jednotky.

Cez rekuperačný výmenník tepla Vitovent 300-F získava až 98 % tepla obsiahnutého v odsávanom vzduchu a ohrieva tak čerstvý vzduch prúdiaci do miestností bez ďalšej spotreby energie.

Prevádzka tepelného čerpadla Vitocal spolu s vetracím systémom Vitovent spĺňa požiadavky na energetickú triedu A0, ktorá je povinná od 1. 1. 2021.

Nechajte si poradiť u svojho odborného partnera firmy Viessmann alebo na www.viessmann.sk.

Zdroj: PR článok Viessmann, s.r.o.