Milan Mrázek zo spoločnosti KROS a.s.

Odbúra Slovensko predsudky voči digitálnemu stavebníctvu?

O tom, že stavebníctvo je na Slovensku stále konzervatívne, ale že pomaly začína zvoniť na lepšie časy, sme sa rozprávali s architektom stavebného programu CENKROS 4, Milanom Mrázekom z KROSU.

Moderné technológie hýbu svetom a navonok to vyzerá, že stavebníctvo obchádzajú.
Za posledné roky dochádza k posunom pri materiáloch a spôsoboch výstavby. To, ako sa stavia dnes, sa nedá porovnávať so stavbami spred 20-30 rokov. Nemalú rolu hrajú aj technológie pre inteligentnú domácnosť, ktoré sa stali cenovo dostupnejšie. Z tohto pohľadu sú moderné technológie súčasťou stavebníctva. Ak sa však pozrieme na organizáciu výstavby, spôsob komunikácie s úradmi, či spoluprácu a výmenu informácií medzi účastníkmi stavby, napredovanie je veľmi pomalé.

Je komunikácia počas výstavby dôležitá?
Investor musí komunikovať s rôznymi subjektami, ktoré nadväzujú na výsledok práce predošlého subjektu a svoj výsledok posúvajú niekomu ďalšiemu. Dôsledná výmena informácií je preto nevyhnutná. Aby stavba mohla napredovať, je potrebné mať vhodný softvér. Základom všetkého je spoločné dátové úložisko, kde účastníci zdieľajú dáta. Dôležitá je i možnosť definovať, kto na dáta má právo a čo všetko s nimi môže robiť. Takéto riešenie je možné nájsť aj na platforme KROSbuild.

Stavebníctvo na Slovensku je stále konzervatívne, zareagovalo dostatočne na digitálnu dobu?
Legislatíva v tejto oblasti je zastaralá a dlhodobo sa zapracovávali len nutné požiadavky. Prístup štátu k digitalizovaniu procesov je zdĺhavý a komplikovaný. Zavedenie digitalizácie pozostáva z 2 hlavných oblastí – navrhnutie digitálneho systému a jeho implementácia, a následne naplnenie dátami. Práve druhý bod je dôležitý na to, aby sa stavebný proces mohol posunúť o krok vpred. Ak zhotovitelia a investori nemajú požiadavky od štátu na odovzdávanie informácií v digitálnej forme, ich snaha o tvorbu takýchto dát je minimálna.

Pomôžu nové technológie urýchliť proces výstavby?
Dá sa to porovnať s tým, ako pomohli urýchliť cestovanie. Dnes už nik nepoužíva autoatlas. K dispozícii sú navigácie, ktoré vodiča upozornia na kolóny alebo nehody a preplánujú cestu tak, aby sa dostal na určené miesto v požadovanom čase. Rovnako je možné sa pozerať aj na stavebný proces. Je však veľmi málo ľudí, ktorí si vedia predstaviť digitálne stavebníctvo a majú predsudky. Aké by to bolo, keby stavebné konanie bolo možné vyriešiť na 1 mieste, na stavbe by neexistovali kolízne situácie, stavebniny by vedeli rezervovať a doviesť presné množstvo materiálu včas alebo by ste pri údržbe stavby vedeli, aké materiály použiť na zachovanie energetickej triedy stavby? Na všetky otázky odpovedá správna implementácia BIM.

Prečo by mal investor, projektant alebo rozpočtár zvyknutý na zaužívané postupy, prejsť na nový spôsob a prístup k príprave a riadeniu výstavby?
Moderné technológie dokážu výrazne uľahčiť dennodenné povinnosti. Ušetrený čas vieme lepšie využiť na prácu i osobný život. Podklady, ktoré sa pripravujú pred realizovaním stavby sa nezmenili už roky. Stále máme tie isté výkresové dokumenty, ten istý spôsob výpočtu ceny diela. Neodrážajú však potreby súčasného stavebníctva. Už počas návrhu chce investor mať predstavu o vizuále stavby, možnosť robiť zmeny, vidieť ako sa prejavia na stavbe, jej vlastnostiach a cene. Pomocou nástrojov, ktoré aplikujú myšlienky BIM, sú tieto úkony jednoduchšie.

Viac o tom, čo všetko platforma KROSbuild umožňuje a aké je jej smerovanie do budúcna, sa dočítate v článku KROSbuild: Digitálne stavebníctvo už nie je utópia.

ZDROJ: PR článok spoločnosti KROS a.s.