Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 2/2019

Od 15. mája je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 2/2019, ktorého hlavnou témou sú mosty.

Otvára ju článok o histórii betónových mostov zhotovených technológiou vysúvania, ktorý je zároveň spomienkou na Ing. Matúša Búciho, ktorý sa zaslúžil o zavedenie tejto technológie u nás. Ďalej sa venujeme rozličným mostným objektom na D1, D3 alebo R2 a prezentujeme aj most cez Roskilde Fjord v Dánsku dlhý 1,4 km či najdlhší most v Severnom Macedónsku s letmou betonážou.

Úvod čísla prináša komplexnú informáciu o aktuálnom stave na ostro sledovanej výstavbe D4R7.
Objavuje sa aj aktuálna téma ochrany hodnôt vďaka realizáciám vodohospodárskych stavieb. V tejto súvislosti je zaujímavý tiež príspevok z Českej republiky o sanácii bezpečnostného prelivu prečerpávacej elektrárne Štěchovice II (akumulačná nádrž Homole).

Časopis si môžete kúpiť aj na www.jagastore.sk/inzinierske-stavby/inzinierske-stavby-2019-02/