VENTI PROX

Nová izolácia do roštových konštrukcií so skvelými izolačnými i akustickými vlastnosťami

Partneri sekcie:

Knauf Insulation prináša novinku VENTI PRO pre prevetrávané fasády s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami. Je dobrovoľne certifikovaná na chemické zloženie vlákna EUCEB v nezávislom inštitúte BCCA v Belgicku.

Prevetrávané fasády sú v súčasnosti čoraz viac obľúbené nielen z estetických dôvodov, ale aj z funkčných. Vetraná vzduchová medzera zabezpečuje odvod vlhkosti z konštrukcie, zabraňuje prehrievaniu fasády a vytvára vyšší stupeň zvukovej izolácie. Práve tieto benefity dokáže podporiť kvalitná tepelná izolácia. Knauf Insulation teraz prináša novinku VENTI PRO s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami λD=0,033 W/m.K a výbornou akustickou pohltivosťou αw=0,95-1,00.

Izolácia je určená na zateplenie obvodových stien budov v systéme prevetrávaných fasádnych systémov, prípadne môže byť aplikovaná do roštových mechanicky nezaťažovaných konštrukcií. Produkt sa vyrába vo forme dosiek s rozmerom 600x1000mm. K dispozícii sú hrúbky od 50 do 220mm.

Ako riešenie Knauf Insulation v prevetrávanej fasáde odporúčame použiť špeciálne držiaky na uchytenie izolácie VF holder a UV odolnú difúznu fóliu Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus. Fólia je čiernej farby so zvýšenou požiarnou odolnosťou B-s1,d0 a integrovanými lepiacimi páskami.

VENTI PRO je ekologický a hygienicky nezávadný, vďaka prírodnému zdroju surovín, domácej produkcii a možnosti recyklácie pridáva cenné body budovám pri certifikácii LEED či BREEAM. Táto izolácia je tiež dobrovoľne certifikovaná na chemické zloženie vlákna EUCEB v nezávislom inštitúte BCCA v Belgicku.

VENTI PRO - izolácia pre prevetrávané fasády

Minerálne vlákna vo VENTI PRO vďaka teplote tavenia vyššej ako 1 000°C spĺňajú najvyššie požiadavky na odolnosť voči požiaru, zaraďujú sa do triedy reakcie na oheň A1.

www.knaufinsulation.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o.