Partneri sekcie:
  • STAVMATSTAVEBNINY
  • Vaillant
  • Peikko
  • Mapei

Materiály v architektúre pre 3. tisícročie: Udržateľné a v súlade s prírodou

22
Zdroj: archív výrobcov

Aké budú materiály tretieho tisícročia? Už dnes vidieť, že množstvo architektov či projektantov berie tému trvalo udržateľnej výstavby veľmi vážne. Ich prioritou však nie je len pracovať s materiálmi, ktoré sú v súlade s touto filozofiou, ale čoraz častejšie vidieť snahu navrhovať stavby, ktoré rešpektujú základné prírodné princípy.

06 SILICASTONE

Materiál pripomínajúci kameň Silicastone od Alusid je vytvorený z recyklovaného odpadového skla a keramiky slinutím za vysokej teploty a tlaku. Kombináciou skla a samostatne nerecyklovanej keramiky vzniká úplne nový materiál bez obsahu živice. Odolný proti UV žiareniu, nemení farbu. Štandardizované rozmery, jednoduché rezanie, vhodný do interiéru aj exteriéru.

06
06 | Zdroj: archív výrobcov

07 MOGU

Kompozitný materiál z vedľajších produktov poľnohospodárstva, prerastený a spojený podhubím, ktoré je následne stabilizované vysokou teplotou. Vhodný ako obalový materiál, tepelná alebo akustická izolácia.

07
07 | Zdroj: archív výrobcov

08 EKOPANELY

Pevná stavebná doska na zabudovanie do drevostavieb z ekologického materiálu – čisto lisovaná slama a recyklovaný kartón. Vhodná na zhotovenie priečok, podhľadov, vnútorného a vonkajšieho opláštenia.

08
08 | Zdroj: archív výrobcov

09 POLIMIX

Húževnatý penový materiál od českej firmy Yate zo zváranej recyklovanej polyetylénovej drviny vyrábaný recykláciou výrobného odpadu. Využitie v stavebníctve nachádza ako tepelná alebo akustická izolácia. V súčasnosti nachádza využitie na výrobu terčov na lukostreľbu.

09
09 | Zdroj: archív výrobcov

10 TOTORA BY JUAN FERNANDO HIDALGO CORDERO

Materiál vyrobený z rýchlorastúceho tŕstia z oblasti jazera Titikaka. Presné ukladanie stoniek tŕstia je dosiahnuté pomocou vibrovania. Podobá sa na MDF dosky. Vyrába sa iba z pazderia tŕstia, ktoré sa pôsobením tlaku a tepla lisuje do formy.

Primárne je určený na vnútorné použitie, pretože nemá nanesenú žiadnu ochrannú vrstvu. Mechanická odolnosť dosky je podobná drevovláknitým doskám, ale je bez akéhokoľvek spojiva.

10
10 | Zdroj: archív výrobcov