Kingspan Kooltherm K5: tepelný izolant pre novostavby aj rekonštrukcie

Požiadavky na tepelnú izoláciu budov vedú k zvýšeniu hrúbky tepelnej izolácie. Zároveň sa kladie dôraz na maximálne využitie zastavaného priestoru, čo vedie k požiadavke, aby najmä vonkajšie steny boli čo najtenšie, a z hľadiska tepelnej izolácie čo najefektívnejšie. Riešením je Kingspan Kooltherm K5.

Kingspan Kooltherm K5 v porovnaní s bežnými tepelnými izolantmi vyniká hodnotou koeficientu tepelnej vodivosti λλD = 0,021 W/(m.K). To v praxi znamená, že rovnakú izoláciu fasády je možné dosiahnuť takmer s polovičnou hrúbkou tepelného izolantu ako pri použití napr. bieleho EPS 70F.

Lepšia izolácia, viac priestoru

Pre obvodové steny nízkopodlaž­ných budov sa čoraz častejšie používa skladba s relatívne tenkou nosnou konštrukciou. Tú zvyčajne tvorí murivo alebo železobetón v hrúbke od 200 mm. Nosná stena má teda minimálny tepelný odpor a takmer všetka funkcia tepelnej izolácie je zabezpečená zateplením.

Jeho hrúbka môže byť až 300 mm v závislosti od izolantu – v týchto prípadoch prinesie použitie Kingspan Kooltherm K5 najväčšiu úsporu miesta. Tepelná izolácia z bielej EPS 70 F v hrúbke 300 mm je nahradená fenolovými doskami v hrúbke 180 mm, čo je o 120 mm menej. Nie je potrebné ďalej ani rozpisovať, ako sa to prejaví na zastavanej ploche budovy.

V úzkych priestoroch záleží na každom centimetri. Použitie Kingspan Kooltherm K5 hr. 70 mm v lodžii došlo k úspore miesta v porovnaní s použitím EPS 70F hr. 130 mm.
V úzkych priestoroch záleží na každom centimetri. Použitie Kingspan Kooltherm K5 hr. 70 mm v lodžii došlo k úspore miesta v porovnaní s použitím EPS 70F hr. 130 mm. | Zdroj: Kingspan

Rozdiel v každom detaile

Menšia hrúbka tepelnej izolácie prináša aj ďalšie výhody. Hrúbka izolátora ETICS zvyčajne ovplyvňuje aj hĺbku ostenia okien, čo ovplyvňuje prístup denného svetla do objektu. Výsledkom výberu účinného izolantu je preto aj lepšie osvetlenie miestností denným svetlom.

Pri zateplovaní fasád je zvyčajne problém s nedostatkom miesta na izoláciu ostenia alebo nadpražia okien. Niekedy sa pre malú šírku rámu okna dajú použiť iba 20 až 30 mm tepelného izolantu. Kingspan Kooltherm K5 v týchto situáciách zaistí výrazne lepšiu tepelnú izoláciu ako iné bežné izolanty.

Ďalšie detaily, pri ktorých fenolové penové dosky znamenajú výhodu, sú nadpražie okien s roletovými alebo žalúziovými kastlíkmi alebo miesta na fasáde, kde je účinok zateplovacieho systému ovplyvnený napr. odkvapmi na dažďovú vodu.
Celkovo nižšia hrúbka ETICS znamená aj kratšie kotviace hmoždinky. Náklady na kotvenie budú teda nižšie nielen z hľadiska ceny, ale aj z dôvodu ľahšej montáže. Nižšia hrúbka izolantu sa prejaví aj na objeme materiálu, ktorého preprava na stavbu bude lacnejšia.

Technické informácie
Kingspan Kooltherm K5 sú tepelnoizolačné dosky vyrobené z fenolovej peny na vonkajšiu kontaktnú izoláciu budov v systéme ETICS. Dosky sa vyrábajú v rozmeroch 1200 × 400 mm a v hrúbkach od 20 do 200 mm. Materiál je bežne dostupný v Stavebninách DEK.
Zdroj: PR článok Kingspan a.s.