Partner sekcie:
  • Metrostav Slovakia

Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo – nastúpili potápači

Opravy drážok pre osadenie rebríkov v komore.
Zdroj: Metrostav a.s.

Práce na modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo napredujú. Na utesnenie dilatačných škár nápustného objektu povolali potápačov.

Pracovníci spoločnosti Metrostav, a. s., pristúpili po realizácii skúšobných injekčných polí a overení všetkých postupov k sanácii podložia. Práce sú tak aktuálne sústredené aj v oblasti nápustného objektu, kde sa začalo s utesňovaním dilatačných škár v dĺžke 360 m. Vzhľadom na to, že sa pracuje v hĺbke 25 m a pri nízkej viditeľnosti, práce je potrebné realizovať pomocou potápačov.

„Práca v takýchto podmienkach je veľmi náročná a úplne odlišná od práce na suchu. Komplikuje to aj viditeľnosť, niekedy len na 10 cm. Postup prác si vyžaduje dokonca odstávku ľavej plavebnej komory, tým aj čiastočné obmedzenie plavby na 8 hodín denne počas najbližších mesiacov. Na úspešné zvládnutie projektu sú však tieto práce nevyhnutné,“ vysvetľuje Radek Liška, projektový manažér Metrostavu s tým, že prebiehajú intenzívne rokovania so zástupcami investora a dopravnými spoločnosťami, aby sa eliminovalo obmedzenie lodnej dopravy.

Dolné zhlavie

Metrostav dokončil montáž veľkorozmerných oceľových dielov oboch krídel dolných vrát a krídla vážiace dokopy vyše 1 000 ton sú pripravené na zasunutie do ložísk. Ľavé krídlo sa aktuálne ošetruje protikoróznym ochranným náterom tak vnútri, ako aj zvonku.

„Práce na dolných vrátach prebiehajú plynulo aj napriek neočakávaným vplyvom koronakrízy, potrebným prehodnoteniam a úpravám,“ pokračuje Radek Liška.

Na dolnom zhlaví – v profile opretia dolných vrát – pokračujú práce na nových armatúrach muriva na oporných prahoch. Po osadení oceľových konštrukcií armatúr muriva sa začne s nastavením tesniacich prahov a betonážou armatúr.

Práce na nových armatúrach muriva na dolnom opornom prahu dolných vrát.
Práce na nových armatúrach muriva na dolnom opornom prahu dolných vrát. | Zdroj: Metrostav a.s.

Výtoky a vtoky

Po dokončení búracích prác na regulačných uzáveroch na výtokoch sa začalo s osadzovaním nových regulačných uzáverov výtokov a ich montážou k novým armatúram muriva, ktoré sú na 90 % už zabetónované.

Montáž regulačného uzáveru v systéme plnenia a prázdnenia.
Montáž regulačného uzáveru v systéme plnenia a prázdnenia. | Zdroj: Metrostav a.s.

Plavebná komora

Bez časových a technických komplikácií sa realizujú práce na sanáciách dilatačných a pracovných škár pravej plavebnej komory. Na ochranu dilatačných škár pred mechanickým poškodením sa používa moderný kompozitný materiál, ktorý zaisťuje oporu tesniacim pásom proti prípadnému tlaku vody z vonkajšej strany od podzemnej vody. Takmer dokončené je aj farebné zjednotenie povrchu plavebnej komory pomocou kryštalizačného náteru, ktorý by mal odolávať náročným klimatickým podmienkam.

Farebné zjednotenie povrchu plavebnej komory je takmer dokončené.
Farebné zjednotenie povrchu plavebnej komory je takmer dokončené. | Zdroj: Metrostav a.s.

Drážky bitiev

Pokračujú tiež práce na osádzaní oceľových armatúr vodiacich drážok pre pohyblivé bitvy. Podľa slov zhotoviteľa sú podobne komplikované ako búracie práce na tejto časti konštrukcie. Práce sú sťažené tiež nerovnosťami primárneho betónu, do ktorého bez súhlasu investora nemožno zasahovať. Na tento stav sa nebolo možné pripraviť bez presného zamerania existujúceho stavu. Na jednej drážke s dĺžkou 30 m sa vyžaduje presná realizácia 1 500 vrtov.

Práce na osádzaní oceľových armatúr vodiacich drážok pre pohyblivé bitvy.
Práce na osádzaní oceľových armatúr vodiacich drážok pre pohyblivé bitvy. | Zdroj: Metrostav a.s.

Horné zhlavie

Na hornom zhlaví sa po náročných jadrových vrtoch (rádovo 600 až 700 bežných metrov jadrových vrtov s priemerom 100 mm) podarilo osadiť všetky kotevné dosky pre hydraulické valce a oceľovú konštrukciu klapky. Úspešne na to nadväzuje montáž samotnej náhradnej klapky s výškou konštrukcie takmer 8,5 m.

Na stavbe je dodaný takmer kompletný hydraulický systém, ide o agregáty a nové hydraulické valce pre náhradnú klapku, horné vráta, regulačné uzávery a skládku veľkého provizórneho hradenia. Montujú sa postupne podľa stavebnej pripravenosti. Z Holandska by mali čoskoro dodať aj repasované hydraulické valce pre dolné vráta. Metrostav v tomto roku tiež plánuje zrealizovať časť skládky provizórneho hradenia.

Na hornom zhlaví aktuálne prebieha montáž samotnej náhradnej klapky.
Na hornom zhlaví aktuálne prebieha montáž samotnej náhradnej klapky. | Zdroj: Metrostav a.s.

www.metrostav.cz
Zdroj foto: Metrostav a.s.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Metrostav a.s.

Bez názvu 1

„Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.“