Tunel budovaný naplavovaním na uľahčenie dopravy

image 80308 25 v1

Výstavba tunela Second Midtown, spájajúceho mestá Norfolk a Portsmouth v štáte Virgínia (USA), napreduje. Tento stavebný projekt sa realizuje v hĺbke 26 m pod vodnou hladinou a pozostáva z jedenástich samostatných segmentov zhotovených na súši v baltimorskom doku. Tunelové segmenty sa transportovali po mori asi 320 km južne k rieke Elisabeth, kde sa zapustili do riečiska.

Už takmer 50 rokov spája tunel pod riekou Elizabeth mestá Norfolk a Portsmouth. Vzhľadom na to, že ním prejde približne milión dopravných prostriedkov za mesiac, ide o najfrekventovanejšiu dopravnú tepnu východne od Mississippi. Chronické preťaženie dopravy v dvojprúdovom tuneli je na dennom poriadku, takže sanácia existujúceho tunela Midtown a novostavba dodatočného dvojprúdového tunela pomôžu vyriešiť túto situáciu. Tunel Second Midtown spolu s existujúcim tunelom zdvojnásobí v budúcnosti dopravnú kapacitu v tomto úseku.

Jedenásť tunelových segmentov s celkovou dĺžkou 106 m sa zhotovilo v suchom doku v Baltimore pomocou nasadenia debnenia od spoločnosti Doka. Foto: Doka

Jedenásť tunelových segmentov s celkovou dĺžkou 106 m sa zhotovilo v suchom doku v Baltimore pomocou nasadenia debnenia od spoločnosti Doka. Foto: Doka

Jedenásť tunelových segmentov

Tunel Second Midtown dlhý 1,13 km pozostáva z jedenástich samostatných segmentov s hmotnosťou približne 16 000 ton, dĺžkou asi 106 m, šírkou 16 m a výškou 8,8 m. Každý segment sa predmontuje v suchom doku v Baltimore, v štáte Maryland. Následne sa zhotovené diely prevážajú približne 320 km smerom na juh. Na veľkých lodiach sa transportujú cez záliv Chesapeake na miesto určenia v rieke Elizabeth. Pod vodou sa zafixujú a následne spoja.  

Suchý dok v Baltimore sa po dokončení tunelových segmentov zaplaví. Foto: Elizabeth River Tunnels Projects

Suchý dok v Baltimore sa po dokončení tunelových segmentov zaplaví. Foto: Elizabeth River Tunnels Projects

Už začiatkom roka 2013 sa v suchom doku zmontoval Doka – tunelový debniaci vozík. Po prvých úspešných skúšobných betónovaniach sa začala v júni 2013 sériová výroba tunelových segmentov. Paralelne s tým prebiehali od februára 2013 do polovice roka 2014 prípravné práce na budúcom cieľovom mieste. Pomocou bagrovacích prác sa vytvoril požadovaný tvar riečneho dna tak, aby sa tunelové segmenty mohli položiť na dno rieky podľa časového harmonogramu medzi novembrom 2014 a novembrom 2015.  

Tunelové segmenty pripravené na transport k rieke Elizabeth. Foto: Elizabeth River Tunnels Projects

Tunelové segmenty pripravené na transport k rieke Elizabeth. Foto: Elizabeth River Tunnels Projects

V lete 2014 opustilo prístav v Baltimore prvých šesť tunelových segmentov betónovaných na súši, vo februári 2015 nasledovala druhá časť. Oba konce jednotlivých tunelových segmentov sa pred presunom veľkými loďami vodotesne uzavreli. Segmenty sa v rieke Elisabeth ponorili až do hĺbky 26 m pomocou kontrolovaného zavodnenia zabudovaných vodných nádrží a umiestnili sa na presne stanovené miesto pomocou laserového zamerania. Jednotlivé segmenty sa utesnili gumovým tesnením. Po odobratí vnútorného bočného uzavretia segmentov sa zrealizujú finálne tunelové práce.

Ukončenie výstavby je plánované na september 2016. Po dokončení má tunel Second Midtown zlepšiť plynulosť premávky vďaka 4 jazdným pruhom, čím zároveň prispeje k vyššej bezpečnosti na tomto úseku.  

Kombinácia výkonného tunelového podperného systému SL-1 a nosníkového debnenia Top 50 sa vynikajúco hodí na vytvorenie prierezu jedenástich tunelových segmentov tunela Second Midtown budovaného naplavovaním. Foto: Doka

Kombinácia výkonného tunelového podperného systému SL-1 a nosníkového debnenia Top 50 sa vynikajúco hodí na vytvorenie prierezu jedenástich tunelových segmentov tunela Second Midtown budovaného naplavovaním. Foto: Doka

Kombinácia výkonného tunelového podperného systému SL-1 a nosníkového debnenia Top 50 sa vynikajúco hodí na vytvorenie prierezu jedenástich tunelových segmentov tunela Second Midtown budovaného naplavovaním. Foto: Doka

Dobrý vývoj trhovej situácie v USA

Vstup spoločnosti Doka na trh USA pred takmer 20 rokmi bol dôležitou súčasťou medzinárodnej expanznej stratégie. Dôkazom toho je stúpajúci dopyt po produktoch a službách firmy Doka, ako aj nepretržitá miera rastu. Stavebná konjunktúra v USA sa citeľne obnovila a vyhliadky do budúcnosti sú pozitívne. Doka tak môže profitovať z investícií do stavebníctva na tomto trhu.

Tunelové segmenty sa transportovali 320 km po mori na miesto určenia. Foto: Jay Westcott

Tunelové segmenty sa transportovali 320 km po mori na miesto určenia. Foto: Jay Westcott

TEXT: Doka

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

KategórieTunely