DEFINITÍVNA ÚPRAVA PORTÁLOV TUNELA POĽANA A SVRČINOVEC NA DIAĽNICI D3-SVRČINOVEC-SKALITÉ

image 92254 25 v1

V polovici júna bol otvorený nový 15 kilometrový úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité v polovičnom profile, na ktorom participovala aj spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. ako dodávateľ vystužených a oporných konštrukcií v hlavnej trase, ale aj na prístupových komunikáciách.

Na diaľnici boli použité viaceré riešenia z portfólia MACCAFERRI, medzi inými aj riešenia zabezpečujúce definitívnu úpravu portálových častí tunelov Poľana a Svrčinovec, ktoré boli realizované ako vystužené horninové konštrukcie s gabionovým lícom – TERRAMESH SYSTEM v kombinácii s výstužnými geomrežami PARAGRID alebo ako gravitačné gabionové konštrukcie.

Riešenia MACCAFERRI sa uplatnili aj pri budovaní hlavného telesa diaľnice a prístupových komunikácií, ktoré boli z dôvodu trvalých záberov pre výstavbu, budované ako vystužené strmé svahy so sklonom líca 65. Vystuženie bolo realizované pomocou geomreží PARAGRID a lícových prefabrikovaných prvkov GREEN TERRAMESH.

Gabionové konštrukcie čoraz častejšie nahrádzajú tradičné masívne gravitačné železobetónové konštrukcie. V prípade diaľnice D3 bola na viacerých objektoch použitá kombinácia gabionového zárubného gravitačného múru a vystuženej horninovej konštrukcie s gabionovým lícom – tzv. TERRAMESH SYSTEM.

Zárubný kotevný múr stabilizujúci priľahlý masív pri portáloch tunela Poľana bol z estetických ako aj prevádzkových dôvodov obložený obkladom z gabionových košov hrúbky 0,5 m vyrobených z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete s okami 6 × 8, a drôtu s priemerom 2,7 mm/3,7 mm s antikoróznou ochrannou vrstvou Galmac a prídavnou polymérovou PVC vrstvou z dôvodu zabezpečenia požadovanej životnosti konštrukcie. Na mostných krídlach a oporách objektov v križovatke Svrčinovec bol použitý systém vystuženej opornej horninovej konštrukcie z lícnych betónových prefabrikátov a geosyntetickej výstuže PARAWEB – systém MACRES.

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., ako dodávateľ geotechnických riešení pre diaľnicu D3-Svrčinovec – Skalité potvrdila svoju technickú kompetenciu pri riešení náročných objektov ako čím prispela rukou k dielu vybudovania jedného z kľúčových úsekov diaľnice D3, ktorá spojí regióny Poľska, Česka a Slovenska.