V regióne Šale dokončili 90 kilometrov novej kanalizácie

Mesto Šaľa a okolie má po takmer troch rokoch prác hotovú novú kanalizáciu, ktorá vyriešila nevyhovujúci stav odvádzania a čistenia odpadových vôd v regióne. Projekt za takmer 14 mil. EUR financovaný z fondov EÚ a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (ZVS), zhotovilo Združenie Šaľa J.V. na čele so spoločnosťou Skanska BS. Stavba, realizovaná podľa zmluvných podmienok FIDIC – Červená kniha, aktívne prispeje k zvýšeniu kvality života občanov a k ochrane životného prostredia v blízkosti vôd Váhu.

Výstavba nového 90-kilometrového kanalizačného systému pozostávala z dostavby chýbajúcej a rekonštrukcie časti už jestvujúcej kanalizácie v Šali. Nová kanalizácia bola vybudovaná v obciach Kráľová nad Váhom, Tešedíkovo, Žihárec, Dlhá nad Váhom, Močenok a Horná Kráľová.

„V prevažne rovinatom teréne sme museli stavať kanalizáciu s minimálnymi spádmi. To znamená, že sme pri ukladaní potrubia museli byť mimoriadne presní. Nový kanalizačný systém tvoria aj viaceré čerpacie stanice. Tie boli zväčša tak hlboké, že často zasahovali pod hladinu spodnej vody, a tým komplikovali výstavbu vodotesných objektov“, doplnil Miroslav Patsch projektový manažér zo spoločnosti Skanska BS. Všetky čerpacie stanice odpadových vôd sú vybavené modernými technologickými a ovládacími zariadeniami. Pomocou GSM siete je možné z centrál v ČOV – Šaľa a ČOV – Nitra diaľkovo monitorovať a ovládať celý kanalizačný systém v regióne.

V rámci tohto územne pomerne rozsiahleho projektu sa celkovo vybudovalo 67,9 km gravitačnej kanalizácie profilov DN300 až DN1600, 21,6 km výtlačného potrubia a zrekonštruovalo sa 2,8 km kanalizačnej siete. Ďalej bolo vybudovaných 70 stredných čerpacích staníc, 160 malých čerpacích staníc a 2 jestvujúce čerpacie stanice boli zrekonštruované. Dobudovala sa tiež chýbajúca časť výtlačného potrubia medzi obcou Močenok a mestom Šaľa.

Zdroj: SKANSKA SK

KategórieInžinierske siete