Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou

image 93869 25 v1

Mesto Bánovce nad Bebravou začiatkom minulého roka úspešne ukončilo 1. etapu komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Tá sa svojím rozsahom zaradila medzi najväčšie projekty svojho druhu na Slovensku a v rámci využitia dostupných dotácií predstavovala vskutku jedinečný projekt. To sa nakoniec odrazilo aj v zisku ocenenia Smart LED mesto roka 2016.

Verejné osvetlenie v meste Bánovce nad Bebravou vyhodnotil energetický audit v roku 2014 ako nehospodárne, poruchové a z bezpečnostného hľadiska značne rizikové.

Pôvodný systém osvetlenia charakterizovali:

• vysokotlaková sodíková výbojka 70 W – 250 W,
• kompaktná žiarivka 36 W – 72 W,
• absencia riadiaceho systému osvetlenia,
• nesynchronizované spínanie rozvádzačov,
• častá poruchovosť rozvádzačov a svietidiel,
• stožiare osvetlenia s rizikom statiky,
• osvetľovacia sústava po životnosti,
• nesplnené normy STN,
• rizikové neosvetlené priechody pre chodcov,
• nízky index podania farieb.

Projekt

Na základe výsledkov auditu sme projekt koncepčne postavili na komplexných energetických, bezpečnostných a systémových opatreniach, ktoré sú v znamení trvalej udržateľnosti. Z tohto hlavného cieľa vzišiel aj odporúčaný technologický štandard v podobe najmodernejšej osvetľovacej LED technológie (so zárukou na 10 rokov), vybavenej pokročilým bezdrôtovým riadiacim systémom. Ten umožňuje mestu intuitívne monitorovať a riadiť verejné osvetlenie v reálnom čase a dosiahnuť výraznú energetickú úsporu pri dodržaní noriem STN EN.

Technologický štandard predstavuje najmodernejšia osvetľovacia LED technológia, vybavená pokročilým bezdrôtovým riadiacim systémom.

Projektové riešenie počítalo s týmito prvkami/charakteristikami:

• LED systém PHILIPS Iridium 3. generácie,
• teplota farieb 3 000 K (Warm white),
• index podania farieb CRI 80+,
• bezdrôtový riadiaci systém svietidiel CITYTOUCH,
• rekonštrukcia rozvádzačov,
• rekonštrukcia výložníkov,
• obnova stožiarov,
• rekonštrukcia vzdušného vedenia,
• osvetlenie priechodov pre chodcov.

V rámci bezpečnostných opatrení sa asymetricky osvetlilo 22 priechodov pre chodcov, zrekonštruovali sa všetky rozvádzače a úplnou obnovou prešlo takmer 25 km vzdušných vedení. Na úseku systémových opatrení čaká mesto ešte nevyhnutná investícia do značného rozsahu podzemnej káblovej infraštruktúry. Tá je zahrnutá v 2. etape projektu, s ktorého prípravnými prácami by sa malo čoskoro začať.

V rámci bezpečnostných opatrení sa asymetricky osvetlilo 22 priechodov pre chodcov, zrekonštruovali sa všetky rozvádzače a úplnou obnovou prešlo takmer 25 km vzdušných vedení.

Jedinečnosť projektu nespočíva len v použitej technológii, ale aj v spomínanom využití dostupných dotácií a grantov. Vďaka dosiahnutej úspore mesto Bánovce nad Bebravou získalo grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj vo výške 204 810 eur, zároveň bolo úspešné s projektom v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR, čím dodatočne získalo aj nenávratný finančný príspevok vo výške 437 850 eur!

Návratnosť celkovej investície projektu tak dosiahla 8 rokov a 8 mesiacov, pričom sa ušetrila značná časť pôvodných rozpočtových finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na ďalšie etapy komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Projekt mal aj svoje úskalia, medzi ktoré patril veľmi krátky čas na samotnú realizáciu. Keďže sa mesto usilovalo o získanie grantu Munseff a o dotácie od MHSR, stavba musela byť dokončená do konca marca tohto roka, t. j. za štyri mesiace, a to v zimnom období.

Takmer s nadľudským výkonom bojovalo 22 pracovníkov proti snehu, dažďu a mrazom, ale iná možnosť, ako dielo dokončiť v požadovanej kvalite a v požadovanom čase, neprichádzala do úvahy.

Projekt, ktorého 1. etapu mesto Bánovce nad Bebravou dotiahlo do úspešného cieľa, získal dodatočne aj ocenenie za Najrozsiahlejší projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia s použitím SMART LED technológie za rok 2016 v rámci strednej a východnej Európy.

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou bola postavená na komplexných energetických, bezpečnostných a systémových opatreniach v znamení trvalej udržateľnosti.

Z rúk Ing. Bedřicha Quadráta, tímlídra pre strednú a východnú Európu spoločnosti Philips Lighting, technologického partnera projektu, prevzal ocenenie primátor mesta Ma­rián Chovanec, ktorý vyjadril presvedčenie, že podobne bude mesto pokračovať aj v ďalších etapách projektu, prostredníctvom ktorého sa robia skutočne pozitívne a významné kroky k napredovaniu mesta.

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou

Koncept a projektové riešenie diela: ECO-LOGIC, s. r. o.
Zhotoviteľ diela: Engie, a. s.
Technologický partner projektu: Philips Lighting
Získaný grant EBRD: 204 810 eur
Nenávratný príspevok Ministerstva hospodárstva SR: 437 850 eur
Celková hodnota diela: 1 633 997 eur

Ako vyzerajú fakty po roku prevádzky v číslach?

Dosiahnutá úspora: 65 %
Návratnosť investície: 8 rokov a 8 mesiacov
Prevádzková úspora: 115 000 eur ročne
Energetická úspora: 80 531 eur/531 557 kWh ročne
Ekologická úspora: 106 311 kg CO2 ročne

Complex reconstruction of public lighting in Bánovce nad Bebravou

The town of Bánovce nad Bebravou successfully completed the first stage of the complex reconstruction of public lighting at the beginning of last year. It has ranked among the largest projects of its kind in Slovakia and, within the framework of the utilization of available subsidies, was indeed a unique project. This event was finally reflected in the Smart LED city of the year 2016 award.

TEXT: Dušan Kozic
FOTO: ECO-LOGIC, s. r. o.

Dušan Kozic je konateľ spoločnosti ECO-LOGIC, s. r. o., ktorá stojí za celkovým konceptom a projektovým riešením diela.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 3/2017.