Investícia do bezpečnosti je istotou práve v čase krízy
Galéria(3)

Investícia do bezpečnosti je istotou práve v čase krízy

Partneri sekcie:

Ochrana budov pred požiarmi predstavuje historicky mimoriadne sledovaný verejný záujem. Bez ohľadu na ekonomické prostredie by mali byť na prvom mieste investície do kvalitných materiálov, a tým aj do bezpečnosti. Svetovému predstaviteľovi vo výskume, vývoji a skúškach nehorľavých systémov opláštenia budov, spoločnosti Kingspan, sa podarilo vyvinúť a úspešne uplatniť nehorľavé sendvičové izolačné panely.  Tento patentovaný požiarny systém pod názvom FireSafe, vyhovel aj prísnym požiarnym skúškam a schváleniam spoločnosti FM Global a Certifikačnej komisie pre prevenciu strát (LPCB).


„Investície do vývoja o výskumu nehorľavých strešných a stenových systémov opláštenia budov vnímame ako investície do bezpečnosti. Používanie takýchto systémov na stavbách práve v čase krízy považujeme za naozaj bezpečnú poistku pred škodami či stratou majetku, alebo ujmy na zdraví. V súčasnosti je krátkozraké šetriť na kvalite tam, kde môžu vzniknúť tie najväčšie škody a teda i straty. O to viac, že naše panely sa používajú na stavby, kde sa sústreďuje veľa ľudí i tovaru, hovorím o obchodných centrách, administratívnych a priemyselných budovách“, konštatoval Gabriel Gönczöl, prokurista spoločnosti Kingspan.

Jedným z najlepších ukazovateľov pre výkon panelov sú testy merania horľavosti, ktoré vykonávajú spomínané spoločnosti – poisťovne s prísnymi kritériami skúšok pre stanovanie reakcií na oheň. Historické štatistiky skutočných požiarov a poistných strát, ktoré sa vzťahujú k použitiu FireSafe panelov Kingspan Isophenic (IPN) pre vonkajšie opláštenie hovoria jasne v prospech týchto panelov.

„Postupne sa panely systému FireSafe dostávajú aj na Slovenský trh. Od minulého roka boli realizované požiarne skúšky pre Slovenský a Český trh. Splnené boli národné požiarne testy, technické normy a národne bezpečnostné normy.  V tomto kvartáli sa začali prvýkrát na Slovensku realizovať stavby s týmto patentovaným systémom. Výskum a vývoj izolačných jadier však aj napriek úspešným testom pokračuje ďalej ,“ dodáva Gabriel Gönczöl.

Tvrdenia o nehorľavosti sendvičových izolačných panelov sú vždy vhodnou témou na diskusiu. Faktom však je, že nie je podstatná vlastná horľavosť panelového systému alebo jadra – všetky obsahujú horľavé prvky. Podstatné sú však vlastnosti konkrétneho systému pri skutočnom požiari – či sa bude správať ako nehorľavý stavebný prvok, ktorý k šíreniu požiaru neprispieva. Vzhľadom na súčasné požiarne predpisy a potrebu zabudovať do konštrukcie pasívnu požiarnu ochranu, patria izolačné panelové systémy Kingspan medzi  najbezpečnejšie.

Zdroj: Kingspan, s.r.o.