Ideálna strecha nad podkrovím

Partneri sekcie:

Správne navrhnutá a dobre zateplená šikmá strecha prináša okrem príjemného podkrovného bývania i úsporu energie. Pri výbere tepelnej izolácie pritom treba mať na zreteli jej tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré najlepšie odzrkadľuje […]

Správne navrhnutá a dobre zateplená šikmá strecha prináša okrem príjemného podkrovného bývania i úsporu energie. Pri výbere tepelnej izolácie pritom treba mať na zreteli jej tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré najlepšie odzrkadľuje súčiniteľ tepelnej vodivosti, eventuálne hodnota tepelného odporu dosiahnutého pri určitej hrúbke izolácie. Normou stanovený tepelný odpor pre konštrukcie šikmých striech je 4,9 m2K/W, avšak vzhľadom na neustály rast cien energií na vykurovanie sa odporúča použiť izoláciu s vyššou výslednou hodnotou tepelného odporu. Ideálnym riešením v podkroví je tepelná izolácia ISOVER UNIROL PROFI, ktorá zabráni vzniku tepelných mostov. Aplikuje medzi krokvy v hrúbke 18 cm a ako priečna dodatočná izolačná vrstva v hrúbke 5 cm. Vzhľadom na to, že hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti izolácie ISOVER UNIROL PROFI je 0,033 W/m2K, tepelný odpor konštrukcie dosahuje 6,95 m2K/W, čo výrazne prevyšuje súčasné normou stanovené hodnoty.