Partner sekcie:
  • Heluz
  • Vaillant

Hlinená omietka – pracovný postup

image 82578 25 v1

Omietka sa nanáša na murivo z hlinených tehál alebo z klasických stavebných materiálov. Podklad musí byť vysušený, rovnomerne nasiaknutý, zbavený prachu, mastnoty a ostatných nečistôt a zároveň nesmie byť premrznutý. Murovacia malta musí byť dostatočne vyzretá a murivo musí byť dotvarované.

Murivo z nepálených tehál sa len dôkladne navlhčí, v prípade nasiakavých murovacích materiálov sa na navlhčený podklad nanesie postrekom hlinená jadrová omietka a nechá sa preschnúť.

Na nenasiakavý podklad (napr. betón) alebo pri prechodoch materiálov (zmiešané murivo) s rozličnou nasiakavosťou sa na podklad nanesie spojovací mostík (čas schnutia min. 12 hod.). Upravený podklad treba potom opätovne navlhčiť.

01 | Zmiešanie zmesi
Suchá zmes hlinenej omietky sa vysype do vody a dôkladne sa rozmieša bubnovou miešačkou alebo iným typom miešadla (najlepšie rýchlobežným) na homogénnu hladkú zmes. Po piatich minútach sa odležaná zmes opätovne premieša.

02 | Premaltovanie škár
Pri nepálených tehlách treba ložné a zvislé škáry medzi murovacími prvkami premaltovať. Ostatné murovacie materiály sa musia vymurovať vhodným typom malty v súlade s technologickým predpisom výrobcu.

03 | Jadrová vrstva
Na nasiakavý podklad sa nanesie nástrek jadrovej hlinenej omietky. Na nenasiakavý podklad sa nanesie v rovnomernej vrstve štetkou alebo valčekom spojovací mostík, ktorý sa nechá preschnúť (min. 12 hod.). Upravený podklad sa navlhčí a murárskou lyžicou sa nanesie jadrová omietka na plochu 1 až 2 m2.

04 | Stiahnutie jadrovej omietky
Nanesená vrstva jadrovej omietky sa zarovná sťahovacou latou. Dreveným alebo antikorovým hladidlom sa povrch zahladí. Jadrová omietka sa nechá vyzrieť (1 deň/1 mm nanesenej vrstvy). Omietka tvrdne iba schnutím v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia. Jadrová omietka sa po vytvrdnutí dôkladne navlhčí.

05 | Vrchná omietka
Jemná hlinená omietka sa zmieša s vodou, nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa premieša. Zmes sa nanesie na pripravený podklad veľkým antikorovým alebo novodurovým hladidlom. Po ľahkom zavädnutí sa povrch roztočí filcovým alebo penovým hladidlom za súčasného vlhčenia vodou pomocou rozprašovača.

06 | Povrchová úprava
Omietnuté plochy možno po zvlhčení vodou dodatočne upravovať. Jemnú hlinenú omietku možno ponechať bez dodatočnej povrchovej úpravy alebo ju možno po dôkladnom vyschnutí (technologická prestávka min. 5 dní) povrchovo upraviť silikátovým, prípadne vápenným fasádnym náterom.

Info o materiáloch:

  • Hlinená omietka hrubá – jadrová omietka na použitie v interiéri, vhodná na omietanie a murovanie, pevnosť v tlaku 0,4 až 2,5 MPa, odporúčaná hrúbka vrstvy 10 až 15 mm, max. 20 mm, trieda reakcie na oheň A1.
  • Hlinená omietka jemná – hlinený štuk na použitie v interiéri, povrchová úprava jadrovej hlinenej omietky, pevnosť v tlaku 0,4 až 2,5 MPa, odporúčaná hrúbka vrstvy 2 mm, max. 4 mm, trieda reakcie na oheň A1.

Čo budete potrebovať

  • Hlinená omietka jadrová Cemix Hlinená omietka hrubá spotreba: približne 16,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 10 mm), množstvo zámesovej vody: 7,2 až 8,8 l/40 kg, papierové vrece, 40 kg    14,93 €
  • Spojovací mostík Cemix spojovací mostík CLAY,spotreba: približne 0,9 kg/m2 (hrúbka vrstvy 0,7 mm), množstvo zámesovej vody: 18 až 24 l/30 kg, papierové vrece, 30 kg    14,40 €
  • Jemná hlinená omietka, spotreba: približne 3,2 kg/m2 (hrúbka vrstvy 2 mm), množstvo zámesovej vody: 6,6 až 7,5 l/30 kg, papierové vrece, 30 kg     13,80 €
  • Náradie a pomôcky: čistá nádoba: bubnová miešačka alebo elektrické miešadlo s nadstavcom, štetka alebo valček, murárska lyžica, sťahovacia H-lata, rozprašovač na vodu, drevené alebo antikorové hladidlo, plastové hladidlo, filcové alebo penové hladidlo

TEXT: spracované z podkladov Cemix
FOTO: Cemix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.