Partneri sekcie:

Nevyhnutný krok. Z obvodového plášťa Kalvínovho domu museli odstrániť vlhkosť

Odstránenie vlhkosti z obvodového plášťa Kalvínovho domu reformovanej cirkvi
Zdroj: Miro Pochyba, AXALL

Budova je zaradená do celomestského zoznamu pamätihodností mesta Bratislavy. Je vnímaná ako mestská ikona, ktorá tvorí genius loci Obchodnej ulice.

Budova s mestotvorným charakterom

Priečelie bytového domu na Obchodnej ulici 12 v Bratislave, známeho ako Kalvínov dom reformovanej cirkvi, tvorí líniu Obchodnej ulice. Bytový dom je spojený malou záhradkou s kostolom reformovanej cirkvi, ktorý je súčasťou kompaktnej zástavby zadnej časti Námestia SNP. Má podobnú kompozíciu priečelia s motívom štítu ako samotný kostol. Jeho ráz je však skôr secesný než novorománsky.

Zadaniu na zhotovenie kostola a nájomného domu na cirkevné účely predchádzala architektonická súťaž, v ktorej pravdepodobne zvíťazil mladý Bratislavčan Franz Wimmer, ktorý bol v tom čase ešte len študent architektúry. Tento rozsiahly komplex sa tak stal prvou realizáciou tohto neskôr významného bratislavského architekta.

Obidve budovy – kostol aj fara (bytový dom) – boli prevádzkovo prepojené. V čase svojho vzniku bol bytový dom najvyššou budovou na Obchodnej ulici. Zaujímavosťou je, že na jeho výstavbu sa použila v tom čase progresívna železobetónová konštrukcia. Kalvínsky kostol je postavený v novorománskom slohu, zatiaľ čo Kalvínov dvor a dom v štýle maďarskej secesie, početne zastúpenej v uliciach Budapešti.

Predpokladá sa, že Kalvínovmu dvoru dal výslednú podobu budapeštiansky staviteľ Floris Opaterný, ktorý je autorom realizačného projektu. Bytový dom má päť nadzemných podlaží. Prízemie budovy sa v súčasnosti využíva na obchodné aktivity. So svojou bohato a tvaroslovne zdobenou fasádou dominuje tejto časti ulice.

Budova je zaradená do celomestského zoznamu pamätihodností mesta Bratislavy. Je považovaná za mestotvornú a z historického hľadiska určujúcu budovu, ktorá je charakteristická pre danú ulicu. Je vnímaná ako mestská ikona, ktorá tvorí genius loci Obchodnej ulice.

Kalvínov dom reformovanej cirkvi

Významný predstaviteľ maďarskej secesie v Bratislave
Realizácia: 1911 − 1913
Bytové a obchodné priestory

Odstránenie vlhkosti z obvodového plášťa Kalvínovho domu reformovanej cirkvi
Odstránenie vlhkosti z obvodového plášťa Kalvínovho domu reformovanej cirkvi | Zdroj: Miro Pochyba, AXALL

Odstránenie vlhkosti z obvodovej konštrukcie

V roku 2020 si chýbajúca hydroizolácia vyžiadala nevyhnutnú sanáciu. Značná časť komplexu budov na Obchodnej ulici 12 sa nachádza pod terénom. Z dôvodu chýbajúcej vertikálnej a horizontálnej hydroizolácie základovej konštrukcie a obvodového plášťa budovy dochádzalo nielen k vzlínaniu vlhkosti do obvodovej konštrukcie, ale aj k prenikaniu bočnej vlhkosti.

To malo za následok degradáciu muriva, transport solí a narúšanie povrchových vrstiev v interiéri, tvorbu plesní a vznik zdraviu škodlivého prostredia. Pri výbere vhodnej metódy je veľmi dôležité, aby zvolený spôsob odstraňoval samotnú príčinu problému prenikania vlhkosti do stavebnej konštrukcie a nielen príznaky.

Aj s prihliadnutím na fakt, že ide o pamiatkovo chránenú budovu z roku 1913, bolo potrebné zvoliť sanačnú metódu, ktorá by nenarušila statiku budovy. Investor sa rozhodol pre metódu, ktorá je charakteristická len veľmi malým úbytkom hmoty zo stavebnej konštrukcie.

Použitá patentovaná technológia na odvlhčenie muriva je založená na injektáži aplikačnej hmoty do stavebnej konštrukcie, v ktorej reaguje s vodou, viaže ju na seba a tým vytvára izolačnú bariéru zabraňujúcu prenikaniu vlhkosti do muriva. V stavebnej konštrukcii vzniká po aplikácii tlak až 40 barov a injektážna hmota dokáže preniknúť až do otvoru s veľkosťou 1/1 000 mm.

Odstránenie vlhkosti z obvodového plášťa Kalvínovho domu reformovanej cirkvi
Odstránenie vlhkosti z obvodového plášťa Kalvínovho domu reformovanej cirkvi | Zdroj: Miro Pochyba, AXALL

Plošná injektáž

Bez narúšania statiky stavebnej konštrukcie. Injektážny materiál s obsahom striebra na odstránenie plesní, húb a baktérií. Aktívna injektáž zabezpečuje izoláciu proti vlhkosti aj v novovzniknutých trhlinách v stavebnej konštrukcii, keďže si dlhodobo zachováva svoje vlastnosti.

 

Zdroj: Miro Pochyba, AXALL

PROJEKT

Názov projektu: Kalvínov dom reformovanej cirkvi, Obchodná 12, Bratislava-Staré Mesto
Investor: Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Obchodná 12, 811 06, Bratislava
Použitá sanačná metóda: plošná injektáž
Zhotoviteľ: AXALL, s. r. o.

spracované z podkladov firmy AXALL, s. r. o.
KategórieFasáda