Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Cetrisové dosky so vzhľadom dreva a bridlice

image 85731 25 v1

Fasádne obklady v systéme odvetranej zavesenej fasády nemusia byť iba monotónne unifikované štvorce pripomínajúce po montáži niekdajšiu betónovú prefabrikáciu.

Dobre vyzerajú predovšetkým obklady s prekladanými formátmi. Pri tomto starom a osvedčenom spôsobe, známom predovšetkým zo severských krajín, sa jednotlivé fasádne prvky kladú tak, že sa prekladá vodorovná škára. Vďaka tomu voda po fasáde steká a riziko zatekania pod ňu je aj pri náporovom daždi minimálne.

Pri použití drevených lamiel nastáva väčšinou problém s údržbou. Nutný, periodicky obnovovaný náter rozčlenenej plochy s hranami je v prípade drevených lamiel veľmi náročný. Problém trvanlivosti možno vyriešiť použitím obkladu z cementotrieskových dosiek CETRIS®. Takáto multifunkčná doska zlučuje prednosti dreva a cementu. Vďaka svojmu zloženiu je šetrná k životnému prostrediu, vykazuje (nielen) vysokú nárazovú a mechanickú odolnosť, nepraská, nelúpe sa ani nenapučí pri pôsobení vysokej vlhkosti a farebnosť jej povrchovej úpravy je stála.

Výrobca cementotrieskových dosiek CETRIS®, spoločnosť CIDEM Hranice, ponúka navyše fasádne dosky so štruktúrou verne imitujúcou letokruhy na dreve, prípadne štiepanú bridlicu. Tieto dosky sa vyrábajú s hrúbkou 10 a 12 mm pod obchodným označením CETRIS® PROFIL a dodávajú sa nielen v základnom vyhotovení, ale aj s povrchovou úpravou.

Opláštenie objektu Kresťanského zboru v Českom Těšíne je kombináciou kontaktného zatepľovacieho systému a fasádneho obkladu z cementotrieskových dosiek CETRIS® PROFIL FINISH – drevo. Fasádne dosky CETRIS® sa kladú prekladaným (tzv. loďovým) systémom, prekrytie vodorovnej škáry dosiek pri loďovom ukladaní je 50 mm. Dosky CETRIS® PROFIL FINISH sa upevňujú na zvisle orientované drevené laty pomocou skrutiek do dreva (tzv. vrutov) s plochou rámovou hlavou, a to do predvŕtaných otvorov. Systém PLANK zjemňuje veľkú a členitú plochu fasády. Veľkorozmerné plochy rozčlenené jednotlivými fasádnymi doskami CETRIS® PROFIL FINISH – drevo pôsobia z diaľky oveľa plastickejšie.

Fasádne dosky CETRIS® PROFIL FINISH – bridlica sa používajú predovšetkým vo forme obkladov v systéme s priznanou zvislou a vodorovnou škárou. Spoločnosť INVO s. r. o. postavila postupne v rokoch 2006 – 2012 niekoľko víl a átriových domov v Brne-Žebětíne. Jednotlivé fasády sa líšia tvaroslovím obkladových dosiek. Tie zvisle orientované s červeným odtieňom boli navrhnuté ako čiarový kód, dosky so sivým odtieňom tvoria pásy s profilom bridlice. Druhý rad domov tvoria tri vily s bielym obkladom. Dosky CETRIS® PROFIL FINISH majú na povrchu bridlicový reliéf, ktorý v tomto variante vytvára snovú ilúziu „čerstvého snehu“. Architektonický návrh spracoval Ing. Arch. Jaroslav Černý.

Na stavbu sa dodávali dosky CETRIS® PROFIL FINISH narezané na požadovaný rozmer a s predvŕtanými otvormi. Všetky tieto služby sú zahrnuté v základnej cene dosiek s povrchovou úpravou. Medzi tieto fasádne dosky patrí i cementotriesková doska CETRIS® LASUR. Pri tomto type cementotrieskovej dosky CETRIS® je povrchová úprava vytvorená lazúrovacím vrchným lakom.

Viac informácií o sortimente fasádnych dosiek CETRIS® nájdete na www.cetris.cz.

ZDROJ: PR článok spoločnosti CIDEM Hranice, a. s.

KategórieFasáda