Fasáda

Partneri sekcie:

Fasáda ako vonkajšia obálka stavby neplní len základnú ochrannú funkciu, ale zohráva tiež (nemenej) dôležitú reprezentatívnu rolu. Súčasné moderné fasády však nedemonštrujú len prestíž investorov a vízie architektov, ale hovoria tiež o evolúcii materiálov a celkovom technologickom pokroku. Vycestujte s nami do sveta a pozrite si stavby, ktoré svojimi fasádami posúvajú vývoj architektúry a staviteľstva o stupienok vyššie.

Anna Salvová -

Hľadanie najkrajšej fasády roka je pred grandióznym finále. Tohtoročná súťaž umožnila zapojiť aj laickú verejnosť v hlasovaní, ktoré prebiehalo počas celého apríla. Do hlasovania o Cenu verejnosti sa zapojili priaznivci dobrej architektúry, ktorí mali možnosť vybrať svojho favorita spomedzi 100 prihlásených projektov. Mohli sa tak spolupodieľať na výbere stavby, ktorá bude ocenená Cenou verejnosti. Výsledky všetkých kategórií sa dozvieme na slávnostnom galavečere 23. mája 2023.

S fasádnym designovým systemom RENSON Linarte môžu byť fasády spojené do kompaktného celku vertikálnymi profilmi na vonkajších alebo vnútorných stenách fasády alebo pod prekrytím terasy. Rovnaké profily je možné použiť aj na garážové brány a vstupné dvere, čím sa dá jednoducho vytvoriť jednotná fasáda.

Akustická vápennocementová jadrová omietka s technickým názvom Ytong BASE GP600 je vhodná na ručné i strojné spracovanie a používa sa na vytváranie vnútorných jadrových omietok pod štukové omietky a stierky stien a stropov s požiadavkou na hlukový útlm.

Podlaha je stredobodom pozornosti každej miestnosti, pre používateľa je preto dôležitý jej vzhľad. Je však takmer až pravidlom, že investor najviac času venuje voľbe dizajnu podlahy a príliš sa už nezaoberá jej skladbou, resp. prevedením.

Renesancia brizolitových omietok v praxi: ich pevnosť, súdržnosť a dlhá životnosť oslovuje, podobne ako v 30. rokoch minulého storočia, aj súčasných architektov, ktorí sú už presýtení tenkovstvými omietkami.

Aktuálny diel rubriky ARCHWARS si posvietili na moderné spojivo. V súčasnosti sa už využíva viac ako klasická malta. Oveľa, oveľa viac. Občas všakzabúdame, že všetkého veľa škodí. Akurát vyššia dávka humoru sa dá zniesť. Takže nepeňte, radšej sa zasmejte. (Ale takýmto riešeniam sa napriek tomu vyhnite.)

Zuzana Kubalová -

Spoločnosť Baumit v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Fakultou architektúry STU Bratislava, Združením pre zatepľovanie a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga vyhlasuje v poradí už 16. ročník súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA 2023.

Vlny extrémnych horúčav postihujú počas letných mesiacov už aj regióny mierneho podnebného pásma, čo sme na vlastnej koži zažili uplynulé leto. Aké sú predikcie vývoja klímy a ako to môže ovplyvniť výber či vývoj nových fasádnych systémov?

Pri zateplení obvodového plášťa minerálnymi tepelnoizolačnými doskami sa odporúča použiť na začistenie okenného a dverného ostenia pod vrstvu omietky okenný a dverný začisťovací profil a rohový omietkový profil, ktoré sa vkladajú do vrstvy ľahkej minerálnej malty.