Dekarbonizácia ako cieľ? Správna cesta zvýši podniku jeho konkurencie-schopnosť

Vlani prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o energetickej efektívnosti zvýšila tlak na dekarbonizáciu. Do roku 2027 musia spĺňať stanovené požiadavky na nižšie emisie nielen všetky nové budovy, ale aj všetky budovy verejného sektora.

Dekarbonizácia a energetická efektívnosť sa tak v rámci európskeho priestoru stávajú čoraz naliehavejšími. Na tom, že ich prepojenie je kľúčové, stavajú v spoločnosti ESCO Slovensko už od začiatku.

„Počas nášho pôsobenia na slovenskom trhu sa nám s našimi klientmi z verejného aj súkromného sektora podarilo napísať veľa úspešných príbehov. Už od začiatku deklarujeme, že sme partnerom pre dekarbonizovanú budúcnosť a darí sa nám na túto cestu smerovať aj klientov,“ hodnotí Naďa Hartmann, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ESCO Slovensko.

Ako dodala: „Našou základnou filozofiou je, že správne rozhodnutie na zvýšenie energetickej efektívnosti možno urobiť len na základe relevantných meraní, údajov a výpočtov. Realizujeme projekty s pridanou hodnotou, čo si vyžaduje podrobné zmapovanie výrobných a prevádzkových procesov.“

To oceňujú partneri nielen zo súkromného, ale aj z verejného sektora. Práve pre verejný sektor ponúka ESCO Slovensko riešenia, ktoré im umožňujú zachovať si vyváženosť financií. „Opakovane tvrdíme, že zelené riešenia sú pre všetkých. Naše projekty sú zamerané na komplexnú modernizáciu energetického hospodárstva s dôrazom na znižovanie uhlíkovej stopy.

Byť prvou voľbou pre tých, ktorým záleží na zelenej budúcnosti, je pre nás veľkým záväzkom, pretože sme presvedčení, že je to celospoločenskou povinnosťou voči budúcim generáciám,“ vysvetľuje Naďa Hartmann.

Cesta dekarbonizácie má dve hlavné línie. Prvou najdôležitejšou je energetická efektívnosť a druhou je integrácia OZE.

Zdroj: Shutterstock

Navrhnuté riešenie často znamená značné investičné náklady, ktorých návratnosť je strednodobá až dlhodobá. ESCO Slovensko však kladie dôraz na to, aby klienti mali aj potom, ako sa rozhodnú pre cestu zelených riešení, dostatok financií na ďalšie podnikanie a rast, a to cez na mieru zhotovený model mimodlhového financovania.

Ten podnikom umožňuje realizovať investície bez toho, aby navýšil ich finančné záväzky a zaťažil tak ich finančnú súvahu. Najväčšou výhodu OZE je, že nemajú žiadne variabilné náklady, za slnko a vietor sa neplatí.

Odborníci pripravia vstupnú analýzu a návrh opatrení. Súčasťou riešenia je projektová a zmluvná dokumentácia, financovanie, zabezpečenie výstavby, prevádzky a pravidelného dlhodobého servisu. Platí, že čím má klient vyššiu spotrebu elektriny, tepla a plynu, tým vyšší je potenciál úspor.

Zdroj: PR článok ESCO Slovensko, a. s.