Alumíniové kompozitné fasády
Galéria(15)

Alumíniové kompozitné fasády

Partneri sekcie:

Alumíniový kompozitný fasádny systém je ľahké opláštenie tvorené systémom modulárnych panelov (kaziet, profilov) rôznych foriem, vyhotovení, rozmerov a farebnej škály, upevnených na nosný rám (pomocnú konštrukciu), ktoré môže byť aplikované na akúkoľvek existujúcu stenu.

Obr. 1 Vertikálne ukladanie kaziet Obr. 2 Horizontálne ukladanie kaziet
Obr. 3 Diagonálne ukladanie kaziet Obr. 4 Kombinované ukladanie kaziet

Kazetovými panelmi možno vytvárať rôzne tvary opláštenia moderných architektonických fasád. Kazety možno ukladať vertikálne, horizontálne, diagonálne alebo vertikálne a horizontálne uloženie kombinovať (obr. 1, 2, 3, 4).

Realizáciou alumíniového kazetového fasádneho systému odsadeného od steny možno dosiahnuť určitý druh odvetranej (ventilovanej) fasády a zvýrazniť architektonický vzhľad objektu bez vnútorných zásahov. Výhodou jednoduchého spôsobu upevnenia kazetových panelov (prvkov, profilov) na pomocnú nosnú konštrukciu je presná a rýchla montáž.

Rozmery kaziet sa navrhujú tak, aby sa dosiahol optimálny roznos zaťaženia. Šírka kaziet je od 300 do 1 400 mm a dĺžka kaziet je od 1 200 mm do 4 000 mm. Maximálny rozmer kazety je 1 400 mm × 4 000 mm (obr. 5, 6).
Alumíniový kompozitný systém možno použiť na realizáciu fasád nových objektov, vytvorenie fasád rekonštruovaných objektov, ale rovnako tak aj v interiéri budov (stropné podhľady, znížené stropy, obklady interiérov a dekoratívne prvky interiérov).

Na budovy môžu byť osadené aj veľkorozmerové kazety, ktorými sa zvyšuje originalita a estetická hodnota fasády alebo celej budovy.

Obr. 6 Maximálna šírka – kazety určené na horizontálne kladenie Obr. 7 Skladba alumíniového kompozitného materiálu

Materiál fasádnych prvkov
Kompozitný materiál pozostáva z exteriérových a interiérových alumíniových plechov, medzi ktorými sa nachádza termoplastické jadro (obr. 7). Toto materiálové zloženie tvorí mechanickú a chemickú väzbu, ktorá dáva fasádnym a interiérovým prvkom vysokú tuhosť a súdržnosť. Alumíniové kompozitné materiály majú nízku hmotnosť, plošnú rovinnosť, lineárnosť a vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom. Fasádne kompozitné alumíniové prvky sú zo strany exteriéru chránené fluorokarbónovým povlakom (náterom) – PVDF, alternatívne iným typom vyhotovenia povrchovej úpravy. Povrchová úprava má vysokú mieru odolnosti proti poveternostným vplyvom a priemyselnému znečisteniu. Hrúbka kompozitných fasádnych a interiérových materiálov môže byť od 3 mm do 6 mm v závislosti od ich použitia, štandardne však 4 mm. Výrobcovia ponúkajú tabule vo farebnom vyhotovení bez efektov, so špeciálnymi efektmi alebo v metalickom variante, ale aj s povrchovou úpravou evokujúcou drevo, v anodizovanom alebo prirodzenom hliníkovom variante.

Alumíniová odvetrávaná (ventilovaná) fasáda
Fasádu možno realizovať ako odvetranú. Odsadením exteriérového plášťa objektu od hlavnej obvodovej steny vzniká medzi ňou a alumíniovou fasádou medzipriestor (obr. 8, 9, 10).

Obr. 8 Kotvenie na murovanú alebo železobetónovú stenu Obr. 9 Kotvenie na sendvičovú stenu

Do vytvoreného medzipriestoru možno aplikovať izolačný materiál na zlepšenie energetickej náročnosti objektu. V medzipriestore dochádza k voľnej cirkulácii vzduchu, k takzvanému komínovému efektu, zdola smerom nahor. Cirkuláciu vzduchu spôsobuje prirodzený atmosférický tlak závislý od nadmorskej výšky, sily vetrov a denných teplôt.

Technológia odvetranej (ventilovanej) fasády má mnohé výhody. Tou hlavnou je ochrana obvodovej steny (muriva) proti poveternostným vplyvom (dážď, vietor, mráz, slnko) a vplyvom priemyselných, mestských ovzduší. Ďalej sa vytvára ochrana objektu proti poškodeniu vlhkosťou, znižuje sa možnosť vzniku plesní a zvyšuje celkový tepelný komfort budovy.

Cirkuláciou vzduchu dochádza k odvodu tepla a vlhkosti z murovaných stien, a tým k zvýšeniu užívateľského komfortu.

Tepelné žiarenie je tlmené aj v podmienkach silného žiarenia a prípadná prítomnosť exteriérovej izolácie umožňuje minimalizáciu tepelných priestupov. Znižuje sa tepelné namáhanie konštrukcie a tepelné mosty sa redukujú.

Výhody ACP fasád
Fasádny obkladový systém s odvetraným medzipriestorom chráni objekty pred zvetrávaním a negatívnymi účinkami priemyselného a environmentálneho znečistenia, čím sa dosahuje dlhšia životnosť štruktúry objektov a úspora nákladov na údržbu. Rovnako chráni objekt pred pôsobením slnečného žiarenia. Prípadne aplikovaná tepelná izolácia medzi kompozitnou fasádou a stenou redukuje tepelné straty, a tým sa dosahuje úspora nákladov na vykurovanie v prechodnom a zimnom období a v letnom období zníženie nákladov na klimatizáciu priestorov a odstránenie prehrievania obvodových stien.

Projekt fasády

Dôležitou súčasťou prípravy realizácie fasády, obkladu interiéru, podhľadu je dôkladné vypracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia tvorí dôležitú úlohu nielen počas realizácie zámeru, ale hlavne v príprave dodávky prvkov systému. Špecializovaní technici s odbornými skúsenosťami by mali vypracovať realizačný projekt, výrobný projekt a projekt pracovného postupu. Proces prípravy projektovej dokumentácie fasády dáva kompletný prehľad a kontrolu nad mate­riálmi a vykonanými prácami tak, aby sa dosiahli požadované technické a estetické výsledky. Mal by okrem iného obsahovať aj riešenie detailov, nakoľko pri realizácii fasád sa môžu vyskytnúť detaily, ktoré si vyžadujú svojím charakterom použitie špeciálnych prvkov.

Takéto detaily sa môžu vyskytnúť napríklad pri nepravidelnom tvare objektu, presahoch a výstupoch jeho častí, špecifickom sklone objektu, zaoblenom tvare.

Nosné konštrukcie
Nosné konštrukcie pre fasádne a interiérové systémy sa vyrábajú z alumíniových profilov a prvkov, ktoré sú navrhnuté podľa typu fasády a interiéru. Celkové použitie pomocného nosného konštrukčného systému musí zohľadňovať napríklad charakter objektu, technické posúdenie, rozmery a typy fasádnych a interiérových prvkov.

Nosné konštrukcie (profily) a podpery majú rôzne dĺžky a vyhotovenia. Ich použitie závisí od použitého systému upevnenia kazety, jej rozmeru a od hrúbky tepelnej izolácie (izolačného materiálu), prípadne povrchu steny. Nosné konštrukcie majú nastaviteľné prvky, pomocou ktorých možno eliminovať nerovnosti nosnej podkladovej konštrukcie tak, aby konečná fasáda bola rovná vo zvislom aj vodorovnom smere. Taktiež umožňujú dilatáciu fasádnych prvkov vplyvom zmeny teploty tak, aby nedošlo k ich tvarovej deformácii.

Ukotvenie nosnej konštrukcie
Ukotvenie nosnej konštrukcie na konštrukciu budovy sa musí realizovať podľa schválených metód a dokumentácie. Nosnú konštrukciu treba navrhnúť v súlade so statickým výpočtom. Pri montáži je nevyhnutné použiť optické prístroje. Tým sa dosiahne horizontálna a vertikálna rovinnosť nosnej konštrukcie, čo umožňuje presné umiestnenie obkladových komponentov.

Alumíniový fasádny systém možno podľa konečného vzhľadu deliť podľa rôznych kritérií:

  • podľa orientácie pohľadového rastra sa delí na horizontálny, vertikálny, diagonálny a kombinovaný,
  • podľa spôsobu vyhotovenia a opracovania alumíniového kompozitného materiá­lu (ACP) sa delí na tabuľový a kazetový,
  • podľa spôsobu kotvenia ACP sa alumíniový fasádny systém delí na obklady s viditeľným kotvením alebo so skrytím kotvením (obr. 11, 12).

Nosný hliníkový rošt sa skladá z jednotlivých komponentov, ktoré sú prispôsobené požadovanému vzhľadu, tvaru a technickému vyhotoveniu. Nosné stenové konzoly sa upevňujú na stenu spolu s termickými podložkami, ktoré zabraňujú vzniku tepelného mostu. Nosné konzoly sú buď pevné, ktoré prenášajú celú váhu konštrukcie a zaťaženia od vetra na nosnú stenu, alebo voľné, ktoré umožňujú dĺžkové zmeny nosných profilov vplyvom zmeny teploty tak, aby nedochádzalo k pnutiu.

Zateplenie nosnej steny izoláciou sa realizuje po namontovaní nosných konzol. Izolácia sa ukotví pomocou tanierových príchytiek do steny. Na izolácii sa preloží difúzna fólia, ktorá sa musí vodotesne prelepiť špeciálnou páskou medzi sebou a okolo prechádzajúcich konzol. Taktiež sa musia vodotesne prelepiť priestupy cez fasádu a detaily okolo okien, dverí a brán. Potom sa na konzoly, ktoré prečnievajú cez izoláciu a difúznu fóliu upevnia hliníkové nosné profily rôzneho typu (U, T, L) v závislosti od tvaru a spôsobu ukotvenia ACP. Nosné profily sa zrovnajú pomocou laserových optických prístrojov tak, aby sa prípadná nerovnosť hlavnej nosnej steny nepreniesla na konečnú hliníkovú fasádu. Následne sa urobí montáž alumíniových kompozitných panelov či už vo forme tabúľ, alebo kaziet. Upevnenie tabúľ alebo kaziet ku nosnému roštu možno realizovať nitovaním, skrutkovaním alebo lepením. Montáž sa realizuje od spodnej časti budovy smerom hore.

TEXT: Vladimír Krajčovic
FOTO: AVG group

Autor je predsedom predstavenstva spoločnosti AVG group, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.