panelak
Galéria(7)

Aké materiály sú vhodné na obnovu sokla?

Partneri sekcie:

Súčasťou obnovy obvodového plášťa bytového domu je aj obnova soklovej časti, ktorá je vystavená zvýšenému namáhaniu odstrekujúcej vody, ktorá sa pri daždi odráža od okolitých plôch. Na jeho povrchovú úpravu je preto potrebné voliť materiály so zvýšenou odolnosťou.

Baumit MosaikTop

Vlastnosti

 • vodoodpudivá
 • vysoká mechanická odolnosť
 • odolná proti nepriaznivým klimatickým podmienkam
 • ľahko spracovateľná

Maximálna veľkosť zrna
2 mm

Spotreba materiálu
približne 5,5 kg/m2

Odtiene
36 odtieňov podľa vzorkovnice

Balenie
plastová nádoba, 25 kg

Orientačná cena
69,60 €/25 kg

Charakteristika
Priemyselne vyrábaná pastovitá tenkovrstvová prefarbená omietka z pestrých kamienkov na báze akrylátovej disperzie. Určená na konečnú povrchovú úpravu obvodových plášťov budov na podklady, ako sú minerálne omietky a stierky, hladký betón, organické (disperzné) stierky a omietky, ako aj na prestierkovanú tepelnú izoláciu na báze EPS a XPS, a to najmä v oblasti soklov.

Baumit MosaikTop
Baumit MosaikTop 

www.baumit.sk

Capatect KD Buntsteinputz

Vlastnosti

 • odolná proti poškrabaniu a nárazom
 • stála na svetle
 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • nepriepustná proti nárazovému dažďu
 • vysokoelastická
 • priepustná pre vodnú paru a CO2
 • odolná proti znečisteniu

Maximálna veľkosť zrna
2 mm

Spotreba materiálu
približne 5,5 kg/m2

Odtiene
11 štandardných odtieňov

Balenie
plastová nádoba, 25 kg

Orientačná cena
69,60 €/25 kg

Charakteristika
Fasádna omietka s prírodnými kamienkami na báze syntetickej živice na dekoratívne úpravy, odolná proti namáhaniu. Pastovitá omietka na priame spracovanie, určená na dekoratívne vonkajšie a vnútorné úpravy fasádnych podmuroviek (soklov), stĺpov, ostení okien a dverí.

Capatect KD Buntsteinputz
Capatect KD Buntsteinputz 

www.caparol.sk

Baumit MosaikTop
Capatect KD Buntsteinputz
Cemix Mozaiková omietka
Ceresit CT 77
JUB Kulirplast 2.0
weberpas marmolit
panelak

Cemix Mozaiková omietka

Vlastnosti

 • ľahko spracovateľná
 • vysokoodolná a súdržná
 • vysokoodolná proti nárazom a poveternostným vplyvom
 • pružná a priepustná pre vodnú paru
 • za bežných podmienok odolná proti hubám, riasam a machom

Maximálna veľkosť zrna
do 1,6 mm, max. 2 mm

Spotreba materiálu
približne 4,5 kg/m2

Odtiene
33 farebných odtieňov

Balenie
plastová nádoba, 15 a 25 kg

Orientačná cena
41,70 €/15 kg, 67 €/25 kg

Charakteristika
Tenkovrstvová pastovitá omietka z farebných kamienkov na okamžité použitie. Určená na vytváranie dekoratívnych povrchových úprav vo vonkajšom aj vnútornom prostredí na výrazne mechanicky a vlhkostne namáhaných plochách – soklové časti budov, schodiská, chodby a pod. Na finálnu úpravu rovných omietok na vápenno-cementovej, vápenno-sadrovej a sadrovej báze a na úpravu nosných a rovných silikátových stavebných konštrukcií. Krycia dekoratívna a ochranná vrstva vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), kde podklad tvorí výstužná vrstva.

Cemix Mozaiková omietka
Cemix Mozaiková omietka 

www.cemix.sk

Ceresit CT 77

Vlastnosti

 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • odolná proti nárazu a oderu
 • nízka absorpcia vody (perličkový efekt)
 • odolná proti znečisteniu
 • zvýšená odolnosť proti riasam a plesniam

Maximálna veľkosť zrna
1,4 až 2 mm

Spotreba materiálu
približne 4,5 kg/m2

Odtiene
48 farebných odtieňov

Balenie
plastová nádoba, 25 kg

Orientačná cena
79,50 €/25 kg

Charakteristika
Silikónovo-akrylátová tenkovrstvová dekoratívna mozaiková omietka na použitie v interiéri a exteriéri. Určená na zhotovenie dekoratívnych farebných omietok na tradičných omietkach, betónových a sadrových podkladoch, drevotrieskových a sadrokartónových doskách a pod. Vhodná na použitie v interiéri na miestach so zvýšeným rizikom poškodenia, napr. vo vstupných priestoroch, halách, schodiskách. V exteriéri vhodná na sokle, balustrády, šambrány okolo okien a dverí.

Ceresit CT 77
Ceresit CT 77

www.ceresit.sk

JUB Kulirplast 2.0

Vlastnosti

 • rovnomerne zrnitý vzhľad
 • vysoká pevnosť
 • odolná proti účinkom dymových plynov
 • odolná proti UV žiareniu
 • odolná proti ostatným poveternostným vplyvom

Maximálna veľkosť zrna
2 mm

Spotreba materiálu
približne 4,5 kg/m2

Odtiene
10 farebných odtieňov

Balenie
plastová nádoba, 25 kg

Orientačná cena
63 €/25 kg

Charakteristika
Akrylátová omietka vyrobená z viacfarebného mramorového granulátu. Určená na dekoratívnu ochranu všetkých druhov jemne upravených povrchov, najmä soklov, vhodná aj na veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy na chodbách, schodiskách a pod. Dobrá prídržnosť na všetkých jemne drsných stavebných podkladoch – základné omietky, vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy s tepelnou izoláciou na báze EPS a XPS, klasické jemné vápenno-cementové a cementové omietky, zahladené betónové povrchy, vláknocementové a sadrokartónové dosky, drevotriesky a pod.

JUB Kulirplast 2.0
JUB Kulirplast 2.0 

www.jub.sk

weberpas marmolit

Vlastnosti

 • z prírodných mramorových zŕn
 • farebne stála
 • vodoodpudivá
 • ľahko udržiavateľná
 • odolná proti mechanickému namáhaniu
 • odolná proti priemyselným splodinám
 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • zvýšená odolnosť proti plesniam, riasam a hubám

Maximálna veľkosť zrna
1,5 mm (jemnozrnná), 2 mm (strednozrnná)

Spotreba materiálu
približne 4 až 6 kg/m2 (v závislosti od maximálnej veľkosti zrna)

Odtiene
24 farebných odtieňov

Balenie
plastová nádoba, 20 kg

Orientačná cena
64,42 €/20 kg

Charakteristika
Dekoratívna omietka vyrobená z prírodných mramorových zŕn, vďaka čomu je farebne stála počas celej životnosti. Odolná proti priemyselným splodinám a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako konečná povrchová úprava soklov, portálov, pilierov, a vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Pripravená na priame použitie, vhodná do exteriéru a interiéru.

weberpas marmolit
weberpas marmolit 

www.weber.sk

Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: Miro Pochyba, archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2018.