Modernizácia železničnej trate Považská Teplá – Žilina

Aká je aktuálna situácia v oblasti dopravnej a koľajovej infraštruktúry a čo prinesie rok 2020?

Partneri sekcie:

„Stavebná produkcia ostáva v plusových číslach a tento trend by mal pokračovať aj v roku 2020,“ uviedla štátna tajomníčka MDV SR Ladislava Cangelová na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, ktoré sa aktuálne konalo 4. 11. 2019. Cieľom ministerstva je, aby bol v zásobníku dostatok zákaziek, pretože nespojitosť spôsobuje problémy nielen ministerstvu, ale v konečnom dôsledku aj občanom SR.

Rozbehnuté verejné obstarávania by sa mali ukončiť čoskoro a v roku 2020 by mohlo byť rozostavaných približne ďalších 30 km nových rýchlostných ciest na úsekoch Kriváň – Mýtna, Košice – Šaca a Košice – Oľšany. Zároveň sa očakáva uzavretie zmlúv na predĺženie železníc na Orave.

Ministerstvo naďalej bojuje (v procese verejného obstarávania, ako aj v ďalších územných a stavebných konaniach, ako aj v posudzovaní vplyvov na životné prostredie) s odvolaniami, či už priamo dotknutých, alebo absolútne nedotknutých subjektov, čo spôsobuje umelé spomalenie.

Podľa slov štátnej tajomníčky sa z odvolaní stal národný šport osôb, ktoré síce nie sú schopné predložiť najlepšiu ponuku alebo nemajú čo priniesť v procese prípravy stavieb, ale všemožne sa usilujú zmariť príležitosť ostatných súťažiacich. Napriek všetkému je však aktuálne vo výstavbe viac ako 150 km diaľnic a rýchlostných ciest, ďalšie tri úseky sú vo verejnom obstarávaní. Na cestách prvej triedy sa aktuálne realizujú alebo súťažia stavby za takmer 200 miliónov eur.

V oblasti koľajovej dopravy sa realizujú stavby za viac ako 400 miliónov eur a verejné obstarávanie prebieha na investície do koľajovej infraštruktúry za čiastku presahujúcu 800 miliónov eur. Jednou z veľkých tém, ktorým venuje ministerstvo pozornosť, sú stavebné predpisy. Po dlhých rokovaniach a zapracovaní množstva pripomienok sú pripravené dva nosné predpisy – zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní.

„Celý stavebný segment si zaslúži predpisy, ktoré odrážajú jeho potreby a upravujú súčasné procesy a kompetencie. Úlohy, ktoré nás čakajú, nie sú jednoduché ani ľahké. V každom prípade, ak dokážeme profesionálne a korektne spolupracovať, výzvy a problémy na stavebnom trhu nás budú v budúcnosti spájať a nie rozdeľovať,“ uzavrela štátna tajomníčka Ladislava Cangelová.

TEXT: Andrea Dingová