Partneri sekcie:

2. ročník medzinárodnej konferencie Pasivní domy 2006

Po úspešnom prvom ročníku pripravili organizátori konferencie jej pokračovanie. Cieľom je opäť odovzdať doterajšie skúsenosti z realizácií energeticky úsporných stavieb. O túto problematiku je medzi účastníkmi opäť veľký záujem. Prihlásení sú prednášajúci, odborníci zo stavebníctva, zástupcovia laickej verejnosti, zamestnanci štátnej správy a potenciálni investori.

Organizovať konferenciu sa opäť podujala spoločnosť Pasivní dům, o. p. s. a občianske združenie Centrum Pasivního domu. Konferencia je akreditovaným vzdelávacím programom v projekte celoživotného vzdelávania ČKAIT.

Druhý ročník konferencie Pasivní domy 2006 tvorí systém blokov a prednášok, ktoré zastrešujú poprední zahraniční odborníci spolu so svojimi českými kolegami. Všetky prezentácie budú simultánne tlmočené do nemčiny a češtiny. Súčasťou konferencie je opäť sprievodná výstava produktov, materiálov, nových technických systémov, služieb a postupov v oblasti výstavby a modernizácie na základe zásad konceptu pasívneho domu. Zaujímavosťou je, že narozdiel od konferencie je výstava pre všetkých návštevníkov zadarmo. Základné prezentácie a myšlienky konferencie Pasivní domy 2006 budú súčasťou zborníka, ktorý bude vydaný po skončení akcie.

Čas a miesto konania
18. – 19. 10. 2006, Brno – Výstavisko, Rotunda

Program konferencie
1. deň – streda 18. 10. 2006
Bloky:
Aktuálna situácia v oblasti udržateľnej výstavby
Pasívne stavby pre bývanie
Rekonštrukcie
Inovatívne riešenia a výpočtové metódy a modely
Inovatívne riešenia a výrobky pre Pasivní domy

2. deň – štvrtok 19. 10.
Bloky:
Zabezpečenie kvality
Kvalita vnútorného prostredia
Pasívne stavby občianskej vybavenosti
Z pohľadu investora

Viac informácií nájdete na:
www.2006.pasivnidomy.cz
www.pasivnidomy.cz

KategórieStavebníctvo