XXIV. ročník celoštátnej konferencie Electron

Základné informácie

V areáli výstaviska Agrokomplex – pavilón K, Nitra sa uskutoční 27. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sa bude konať 24. ročník celoštátnej konferencie zameranej na revízie, projekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení

PROGRAM: 

Bezpečnosť strojových zariadení, skúsenosti z posudzovania bezpečnosti strojových zariadení, vrátane ich elektrickej inštalácie

Ing. David Sárka, inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. Nitra, Ing.
Ján Vereš, inšpektor EZ, TI SR, a.s. Nitra

 Návrh a inštalácia prepäťových ochrán pre DC siete fotovoltických systémov do 100 MW

Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.

Automatizácia budov iNELS a jej výhody

Miroslav Krystýnek, projektový manažér iNELS, ELKO EP SLOVAKIA s.r.o.

Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas používania alebo po oprave v súlade s platnou legislatívou

Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

Bezplatné vstupenky nájdete na: elektromanagement.sk