Kalendár podujatí

Nahrávam podujatia

« Všetky podujatia

  • Toto podujatie už prebehlo

Vzduchotechnika 2022

9. júna 2022 @ 00:00 - 10. júna 2022 @ 23:59

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB Slovenská komora stavebných inžinierov organizujú vedecko-odbornú konferenciu Vzduchotechnika 2022.

Témou 21. ročníka budú: Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:

  • Legislatíva vo Vzduchotechnike
  • Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
  • Priemyselná vzduchotechnika
  • Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
  • Zdroje chladu a tepla pre Vzduchotechniku

Program

9. 6. 2022 Štvrtok

08.30 – 18.00 h Registrácia

09.45 – 10.00 h otvorenie konferencie

10.00 – 12.00 h I. sekcia: Legislatíva vo vzduchotechnike
1. Legislatíva vo vzduchotechnike. Stratégie úspor energie.
2. Merania vplyvu technológie na kvalitu vnútorného vzduchu
3. Porovnanie spôsobov výpočtu dávky vzduchu pre nebytové priestory
4. Subjektívne hodnotenie vnútorného prostredia budov

12.00 – 13.00 h prestávka na obed

13.00 – 15.00 h II. sekcia: Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
1. Legislatívne úpravy v oblasti hromadných garáží pri implementácii elektromobility
2. Hygienický adiabatický zvlhčovač vzduchu Condair DL
3. Riešenie prestupov cez stavebné konštrukcie v BIM prostredí
4. Pretlakové vetranie chránených únikových ciest
5. Kvalita vnútorného vzduchu v materskej škole
6. Vetranie administratívnych budov s novými typmi interiérov

15.00 – 15.30 h prestávka na kávu

15.30 – 17.30 h III. sekcia: Priemyselná vzduchotechnika 
1. Úprava priestorovej klímy v halových objektoch pomocou obnoviteľných zdrojov energie
2. Skúsenosti s prevádzkou Heat Recovery (HeRec) VRV
3. Vhodný a energeticky úsporný návrh VZT jednotek a jejich vestaveb pro větrání hal náročných výrobních provozů
4. Návrh indukčných digestorov nielen pre veľkokapacitné kuchyne v priemyselných závodoch
5. Tesnosti vzduchotechnických systémov/ Úspora energie & Eurovent
6. Kvalita vzduchu v priemyselných prevádzkach
7. Vhodná voľba typu vzduchotechniky pre halový priemyselný objekt

17.30 – 18.30 h Diskusné fórum – Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizácie
vedie: Ing. Jozef Löfflér, Výskumný ústav vzduchotechniky

20.00 – 23.00 Udelenie ceny SSTP za Vzduchotechniku, Spoločenský večer so skupinou Duchoňovci 

10. 6. 2022 Piatok

08.30 – 09.00 h Registrácia

09.00 – 11.00 h IV. sekcia: Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
1. Vzduchotechnika budov v kontexte kolaudácie novostavieb a plánu obnovy
2. Decentne decentrálne vetranie
3. Riadené vetranie v rodinnom/bytovom dome – realizácia, spustenie a servis
4. Centrálny VZT systém Lindab pro bytové VAV větrání
5. Hodnotenie kvality vnútorného prostredia v bytoch po komplexnej obnove budovy
6. Dôsledky nedostatočného vetrania v obytných interiéroch

11.00 – 11.30 h prestávka na kávu

11.30 – 13.30 h V. sekcia: Zdroje chladu a tepla pre vzduchotechniku
1. Využitie solárnych a odpadných tepiel na výrobu chladu vo vzduchotechnike
2. Rekonštrukcia zdroja chladu a tepla v TV Markíza s využitím TČ s SZT
3. Význam tienenia a solárnej konvekcie pre znižovanie tepelnej záťaže budov
4. Spôsoby zabezpečenia tepla a chladu pre vzduchotechnické zariadenia

13.30 – 14.00 Záver

Detaily podujatia

Začiatok:
9. júna 2022 @ 00:00
Koniec:
10. júna 2022 @ 23:59
Typ podujatia:

Miesto konania

Grand hotel Permon****
Pribylina 1486
Pribylina, 032 42
+ Google Map