Výstavba cestnej infraštruktúry

Základné informácie

V súčasnej dobe začína takmer každá úvaha pripomenutím zložitých podmienok v každom odvetví hospodárstva. Ale pre cesty, ktoré „znamenajú život“, je potrebné mať program výstavby a starostlivosti o ne aj v týchto podmienkach. Konanie odborných podujatí a prezentovanie výsledkov technického rozvoja bolo ovplyvnené mnohými okolnosťami. Zásluhou odborných garantov a organizačného garanta sa uskutočnil aj v minulom roku jubilejný XXV. Seminár Ivana Poliačka na tému „Cestné staviteľstvo – súčasnosť a perspektívy“. Už počas prípravy seminára v roku 2020 boli pripravené a publikované dôležité dokumenty pre cestnú infraštruktúru. Takým je aj dokument Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vytvárajúci základ pre objektívnejšie hodnotenie investičných projektov, pre prípravu stavieb, transparentný plán financovania a prioritizácie budovania cestnej siete. Domnievame sa, že aj v tomto roku 2021 môže seminár prispieť informáciami a navrhnúť ako pokračovať pri výbere priorít, pri príprave projektov, aj postupe realizácie úsekov ciest a diaľnic uplatňovaním výsledkov technického rozvoja.

Prečítajte si viac o seminári Výstavba cestnej infraštruktúry
Vyplňte prihlášku na seminár