Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Základné informácie

  • Dátum:
  • Miesto: ZSVTS
  • Adresa: Koceľova 15, Bratislava, Slovenská republika, 82108, Slovenská republika
  • Druhy:

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI
Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Cieľom odborného seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu moderných rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami OST a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí OST, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.

Odborný seminár je určený projektantom, energetikom, prevádzkovateľom, investorom, ako aj zástupcom bytových podnikov a spoločenstiev zaoberajúcich sa problematikou centralizovanej a decentralizovanej výroby a distribúcie tepla pre obytnú občiansku a priemyselnú sféru.