Vykurovanie 2021

Základné informácie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), člen ZSVTS, REHVA Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 29. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2021
Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:
• Energetika budov
• Progresívna výroba tepla
• Obnoviteľné zdroje energie
• Automatizácia vo vykurovaní
• Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.
Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania aenergetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

Pre viac informácií navštívte stránku SSTP