Vedecko – technická konferencia SANHYGA 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 26. ročníka medzinárodnej vedecko – technickej konferencie SANHYGA 2022, ktorá sa bude konať 13. – 14. .októbra.2022 v Hoteli Esplanade v Piešťanoch.

Program tohtoročnej 26. medzinárodnej vedecko – technickej konferencie SANHYGA 2022
analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy:

  • legislatíva a technické predpisy
  • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • vodovody v budovách
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • vsakovanie
  • protipožiarne systémy
  • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI
  • technologické zariadenia v zdravotnej technike
  • progresívne systémy pre odpadové vody

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk
najneskôr do 6.10.2022.