Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň (Green Building Academy 2022)

Základné informácie

Webinár s názvom Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň je venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni. Okrem legislatívy pre udržateľné hospodárenie s vodou na Slovensku a v Európskej únii sa dozviete o strategickom pláne výskumu pre európsky vodný sektor, o možnostiach šetrenia s vodou a jej recyklácii. O vodozádržných opatreniach a osvedčených postupoch a tiež o zelených strechách. Webinár prebehne na platforme Zoom.

Prednášajúci:

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Obsah:

  • Špongiové mesto a manažment vody
  • Vodozádržné opatrenia
  • Vegetačné strechy – vízie od výskumu do praxe

Registračný formulár nájdete na www.skgbc.eu.