STRECHY 2019

Základné informácie

26. Bratislavské sympózium

Cieľ sympózia
– poukázanie na príklady kvalitných striech
– prepojenie poznatkou teórie s praxou v náročnom procese konštrukcii striech budov
– optimistický pohľad na vlastné skúsenosti k tematike striech…

Viac info, aj prihláška na www.cechstrecharov.sk/strechy-2019/