Bratislavské sympózium STRECHY 2021 sa bude niesť v znamení odbornej témy spoľahlivé riešenia striech budov. Organizátori podujatia pripravili pre širokú odbornú a laickú verejnosť program s 27 prednáškami, ktoré sú rozdelené do štyroch blokov. V Cechu strechárov Slovenska zostávame naďalej verní tradícii, ktorá mala doteraz výbornú odozvu od poslucháčov aj od prednášajúcich a za každou prednáškou bude  […]