Dovoľujeme si Vás osloviť a pozvať na 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa nám žiaľ, aj napriek posunu termínu o rok, nepodarí uskutočniť konferenciu v tradičnom formáte, na aký sme boli zvyknutí. Organizátori sa preto rozhodli pre 1-dňové odborné podujatie v Bratislave. V prípade, že to situácia umožní […]

Skrz epidemiologickú situáciu a opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu prekladáme termín 21. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021, Podstata zabezpečenia energetickej  hospodárnosti budov, na termín 14.  – 16. novembra 2021, s konaním vo Vysokých Tatrách, na Štrbskom Plese, v hoteli Patria. Štruktúra programu: hlavný odborný program, diskusné fórum, postery, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, firemné prezentácie, výstavka, spoločenský […]