Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI vás pozývajú na 19. ročník vedecko-odbornej konferencie. Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné […]

Skrz epidemiologickú situáciu a opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu prekladáme termín 21. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021, Podstata zabezpečenia energetickej  hospodárnosti budov, na termín 14.  – 16. novembra 2021, s konaním vo Vysokých Tatrách, na Štrbskom Plese, v hoteli Patria. Štruktúra programu: hlavný odborný program, diskusné fórum, postery, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, firemné prezentácie, výstavka, spoločenský […]