Prípadové štúdie a inovácie v oblasti Facility, Property a Energy managementu so zameraním na energetickú efektívnosť budú hlavnou témou dvojdňovej medzinárodnej odbornej konferencie FM Camp 2022, ktorú pod Vysokými Tatrami, usporadúva popredná softwarová spoločnosť CHASTIA s.r.o. Prednášky zaujímavých hostí sa počas dvoch dní budú venovať týmto tematickým okruhom: prípadové štúdie a zaujímavé projekty vo FM, […]

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra SR, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská cestná spoločnosť, pobočka pri SSC a NDS, a.s., Slovenská komora stavebných inžinierov, Kongres STUDIO, spol. s r.o., všetkých pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou. Problematika bezpečnosti cestnej premávky sa stala neodmysliteľnou sú časťou nášho života, ktorej […]

Odborná dvojdňová konferencia pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla – DOMUS. Účastníci konferencií – správcovia bytových a nebytových priestorov – sa počas dvoch dní plných prezentácií a workshopov zoznámia s novinkami v systéme DOMUS. V rámci workshopov za zoznamujú s možnosťami efektívneho nasadenia noviniek vo svojich organizáciách. Samozrejmosťou sú aj osobné dvojdňové […]

Cech strechárov Slovenska pozýva všetkých na bratislavské sympózium Strechy 2022, ktoré bude patriť odbornej téme spoľahlivé riešenia striech budov Organizátori podujatia pripravili pre širokú odbornú a laickú verejnosť program s 27 prednáškami, ktoré sú rozdelené do šiestich blokov. Záverom celej dvojdňovej udalosti bude patriť vyhláseniu súťaže realizácii členov Cechu strechárov Slovenska – Strecha 2021. Pripravené sú […]