Od výkresu až po položkový rozpočet stavby (Košice)

Naučíte sa vytvoriť jednoduchý výkaz výmer z projektovej dokumentácie, orientačné rozpočty, cenové ponuky či zadania do súťaží rýchlo a bez chýb. Počas dvoch dní toho stihnete naozaj veľa. Prihlášku nájdete na webe www.kros.sk

Čaká vás:

Úvod do teórie rozpočtu a databáz

 • Čo je rozpočet, podklady pre vyhotovenie rozpočtu
 • Smerné orientačné oceňovacie a kalkulačné nástroje (databáza)
  • základné dokumenty databázy
  • štruktúra databázy (TSKP a TSP)
  • obsah cien
  • hodinové  zúčtovacie sadzby (HZS)
 • Rozbor položky
  • materiály, pracovníci, stroje
 • Vybrané časti z dokumentu Pravidlá
  • vedľajšie rozpočtové náklady (VRN)
  • obsah réžií
  • dopravné náklady na materiál – mimostavenisková doprava
  • cenové rady (príplatky za malý a menší rozsah zákazky)

Práca v programe CENKROS 4

 • Zoznam zákaziek
 • Orientácia v cenníkovej databáze

Tvorba rozpočtu s výkazom výmer

 • Vyhotovenie výkazu výmer a rozpočtu vybraných častí rodinného domu na základe projektovej dokumentácie (bez TZB, elektriky)