Od udržateľných budov k udržateľným mestám

Diskusné kluby „Od udržateľných budov k udržateľným mestám“ majú za cieľ pomôcť a podporiť slovenské mestá v ich transformácii na uhlíkovo neutrálne. Slovenská republika sa zaviazala stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou krajinou. Mestá zohrávajú v tomto úsilí kľúčovú rolu.

Na dosiahnutie tohto záväzku musia mestá pristupovať k rozvoju miest inovatívne a komplexne, posilňovať spoluprácu so širokým spektrom odborníkov, dodávateľov produktov a riešení, v neposlednom rade aj so samotnými občanmi, ktorým najviac záleží na rozvoji mesta a jeho budúcej podobe.

Súčasťou programu diskusných klubov je predstaviť produktové riešenia, praktické ukážky uplatnenia technických a technologických riešení, riešenia pre budovy, štvrte a mestá z hľadiska koncepcie rozvoja a obnovy, ktoré šetria energiu a materiálne zdroje, príklady dobrej praxe doma i v zahraničí a poskytnúť príležitosť na vytvorenie širšej spolupráce medzi zástupcami miest a odborníkmi, firmami a stakeholdermi.

Registračný formulár!