Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby (Žilina)

Program kurzu:

  • Kurz je zameraný na tvorbu zadaní a výberových konaní
  • Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri vyhodnocovaní cien či množstva a dajú aj odpoveď na to, čo je a čo nie je v cenách položiek započítané
  • Pojmy ako prirážky, presuny, koeficienty množstva či malý rozsah neostanú nepovšimnuté
  • Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) – oboznámenie sa s možnosťami, ako môžu byť určené a evidované
  • Smerné položky – ich význam a využitie vo verejnom obstarávaní
  • Vyhodnocovanie výberových konaní a porovnávanie cien
  • Čerpanie zmluvného rozpočtu a zmeny vždy pod kontrolou
  • Teória prepojená s praxou pre lepšie porozumenie problematiky oceňovania stavebných prác

V cene kurzu sú tlačené materiály, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť. Prihlášku nájdete na www.kros.sk