Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác (Žilina)

Popis online kurzu:

  • Komplexné zaškolenie do kalkulácie nákladov stavby a predikcie zisku
  • Aké náklady vstupujú do ceny stavebného diela a ako ich počítať
  • Ako kalkulovať vlastné práce, ako subdodávky, réžie a zisk
  • Kedy kalkulovať individuálne po položkách a kedy hromadne za celú zákazku
  • Ako vytvoriť dopyt na cenu materiálov pre svojho dodávateľa/predajcu
  • Ako oceniť zadanie od investora a pripraviť profesionálnu cenovú ponuku
  • Importy, exporty a prehľadné výstupy z programu v rôznych fázach stavby
  • Priebeh realizácie zákazky – súpisy prác, fotodokumentácia zo stavby a zmeny v projekte vždy pod kontrolou
  • Komunikácia nad zákazkou s účastníkmi stavby v rámci firmy, ale aj s investorom

V cene kurzu sú tlačené materiály, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť. Prihlášku nájdete na webstránke www.kros.sk